Etikkhåndboka


Håndboka som gjør det litt enklere å handle mer etisk i hverdagen!

Får arbeiderne som har sydd t-skjorta di en lønn de kan leve av? Har de som har satt sammen mobiltelefonen din trygge arbeidsforhold? Det er ikke så lett å vite, ettersom mange av produktene vi kjøper blir laget langt utenfor Norge og er innom mange hender på veien hit. Derfor har KFUK-KFUM Global laga en håndbok som gir deg tipsene til hvordan du kan handle litt mer etisk i hverdagen.

Last ned etikkhåndboka her: Etikkhåndboka 

Sommeren 2016 lanserte KFUK-KFUM Global kampanjen "Hva koster det?". Vi ønsket å få vite hva tingene vi kjøper i Norge har kostet for dem som har laget dem. Se hva noen av ungdommene vi spurte tenker om dette i kampanjefilmen her. Ett år etterpå venter vi fremdeles på svar fra politikerne på om vi får en lov i Norge som kan gi oss som forbrukere rett til mer informasjon om tingene vi kjøper. Mens vi venter tar vi saken i egne hender!

Å handle etisk dreier seg om å ikke kjøpe ting som er laget på en måte du ikke kan stå inne for. Hvis du mener at alle arbeidere fortjener trygge arbeidsforhold og en lønn de kan leve av, ønsker du kanskje ikke å støtte bedrifter som ikke oppfyller disse kravene. Det handler om at det skal være samsvar mellom hva vi mener og hva vi gjør. Men selv om vi ønsker å handle etiske produkter er det ikke alltid like lett å finne frem til disse i butikkene. 

Det er mange ting enkeltmennesker kan gjøre for å bidra til mer rettferdig handel. Du kan ta noen grep i din egen hverdag, og du kan bidra til at politikere og andre beslutningstakere lager politikk som bidrar til mer etisk handel. 

Derfor har vi laget denne håndboka. Boka gir både konkrete tips til hva du kan tenke på i egen hverdag, og tips til hvordan du kan være med på å påvirke bedrifter, politikere og andre beslutningstakere til å skape en mer rettferdig verden. Sammen bygger vi global rettferdighet og fred!

Håndboka er også tilgjengelig i print, bestill den her: