En oppdatering fra Sri Lanka


Få en oppdatering på situasjonen i et av verdens mest sårbare økonomier, Sri Lanka.

Med Covid 19-pandemien ble Sri Lankas økonomi en av verdens mest sårbare. Til tross for at regjeringen klarte å gjennomføre vaksinekampanjen, ble påstandene om økonomiske aktiviteter mot regjeringen høyere. Manglende evne og inkompetanse hos regjeringen når det kommer til å implementerer politikk, bidro også sterkt til opprøret blant folket. Fra tidlig 2021 begynte parter fra ulike sektorer, som utdanning og landbruk, å protestere i alle deler av øynasjonen med krav om rettferdighet og slutt på korrupsjon. Protestene nådde et nivå der de klarte å velte regjeringen i 2022. 

Selv om det ble gjort et stort antall endringer på den politiske arenaen i løpet av første halvår av 2022, ble ikke behovene til de som gjorde opprør nådd. Politikerne fikk med seg en ny leder som fortsatte å ivareta den velta regjeringens ønsker, de som ifølge protestantene er ansvarlige for øynasjonens fall. For øyeblikket bruker den nye ledelsen alle fullmakter til å knuse enhver motstand som er rettet mot dem. Mange mennesker er arrestert, og anti terror lovene (Prevention of Terrorism Act) har blitt brukt til å arrestere lederne bak protestene. 

Konsekvensene av den politiske beslutningen regjeringen tok i slutten av 2021 om bruk av kun organisk gjødsel til jordbruk ble også synlige. Matsikkerheten har vært sterkt truet for mange lokalsamfunn. Lange køer for å kjøpe nødvednige matvarer og drivstoff ble en tydelig konsekvens over hele landet. Inflasjonen har i tillegg nådd ekstraordinære nivå, med rundt 70%. Inntektene forble de samme og dermed ble levesstandarden til folk folk flest redusert vesentlig. Etter hvert som tiden gikk ble køene kortere og ting så ut til å stabilisere seg. Folk begynte å bli vant til situasjonen der de klarte seg på det nødvendigste. 

Dessverre ble menneskene som lever under svært vanskelige omsetndigheter ekstra hardt rammet og går gjennom en alvorlig krise for øyeblikket. Sri Lankas sentralbank har innført nye skattesystemer der de kun fokuserer på gjenoppbygging av nasjonens økonomi, denne endringen blir en ekstra byrde byrde for mennesker som allerede er økonomisk marginalisert. Mangel på utenlandsk valuta i landet har begrenset muligheten til import og flere sektorer, blant annet, sliter med tilgang på nødvendige varer. Det er ikke iverksatt tiltak mot dem som har bidratt til å eskalere den økonomiske krisen eller de som anklages for korrupsjon i stor skala.

Under disse omstendighetene har det vært en tøff jobb å drifte YMCA-programmer. Men med støtte fra våre medlemmer, ansatte, partnere og givere klarte vi å holde YMCA levende. Makalause - Dream School holdt åpen gjennom alle utfordringene. Transport til og fra skolen var et vanskelig hinder fordi drivstoffprisene var svært høye. En del av studentene/elevene har ulike former for funksjonsnedsettinger og har pleid å komme til skolen med tuk tuk, den siste tiden har prisene blitt 3 eller 4 ganger så høye. Skoleadministrasjonen delte elevene i mindre grupper, med lokal undersvisning, for å unngå høye transportkostnader og for å fremme deltakelse. Det ble også gitt økonomisk støtte til transport for å opprettholde oppmøte og undervisning.


Skrevet av Ridma Fonseka, generalsekeretær i Pamunugama YMCA, Sri Lanka

Først publisert i Globalnytt 2/2022