Ein ekte mann


«Frå jord er du kome, til jord skal du bli...» Vi såg jorda treffe kista. Det var ein trist dag. Vi sa farvel til ein eineståande mann i familien.

Click the link to read in english

Ungdommene diskuterer kjønnsroller. Foto: Sofie Nordvik

Det var så mange kontrastar i dei ulike gruppene som deltok. Kvinnene og borna sørga ukontrollerbart. Presten heldt fram med seremonien, og eg kikka over på far min. Han stirra blankt ned på den raude jorda som dekte den yngre broren hans.

Ei enkel tåre trilla nedover kinnet hans. Dette var første gongen eg såg far min gråte. Det sette meg ut. I løpet av mine 27 år hadde eg aldri sett han slik. Hjarteknust. Som om han kunne føle blikket mitt, utan å sjå opp, snudde han seg vekk og hasta mot kaffiplantasjen. Der var han ikkje åleine, mange andre eldre mannlege familiemedlemmar stod der, alle med ryggen til, og gret valdsamt.

Det finst ein misforstått idé om at menn ikkje gret, at vi ikkje føler noko. Vi lever i eit samfunn som ser ned på deg som ein mann viss du viser «svakheit». Denne misforståinga, i tillegg til andre faktorar, Transformativ maskulinitet hindrar framsteg når det gjeld kjønnsrettferd og likestilling.

Transformativ maskulinitet er eit program utforma av Africa Alliance of YMCAs. Det handlar om å hjelpe unge menn til å forstå kva maskulinitet er, kva det vil seie å vere ein ekte mann.

Det er ein trygg stad kor unge menn kan reetablere den mannlege sjølvtillitten fordi med ein gang ein har tillit til maskuliniteten, vil dette forbetre sosiale relasjonar mellom menn og kvinner. Ei betre sjølvkjensle og forståing leier til ei verdsetjing av maskulinitet hjå begge kjønn, uansett kva kjønnsrolle dei har i samfunnet.

Ein må sjå nøyare på sosialiseringa hjå menn og hjå gutar. Det er faktisk mogleg å både vere følsom, respektfull, ha verdigheit og samstundes vere ein mann.

- Skrevet av Patrick Wanyiri, tidligere SRHR-rådgiver i KFUK-KFUM Global