Dra på FNs kvinnekommisjon 2019


FNs kvinnekommisjon (CSW) arrangeres i New York hvert år, og er et sted hvor FNs medlemsstater og sivilsamfunnet samles for å sette fokus på kvinners rettigheter. På konferansen diskuteres det hvor langt likestillingen har kommet, hvilken fremgang som er gjort og hvilke utfordringer verden står ovenfor. Les mer om konferansen her.  


Hovedtemaet for CSW63 i 2019 er “Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls.” 

KFUK-KFUM Global arbeider for at jenter og kvinner skal bli hørt i lokalsamfunnet de tilhører, og dermed få en sjanse til å kunne oppnå økonomisk og sosial selvstendighet. Vi jobber også med å øke representasjonen av unge kvinner både i nasjonale og internasjonale fora. Gjennom en utveksling med NOREC fokuserer vi på å øke kunnskap og kapasitet på SRHR, både i Norge og hos partnere. 

 Vi søker nå to personer som vil representere KFUK-KFUM Global på CSW63 i mars 2019. Disse vil reise sammen med en ansatt fra KFUK-KFUM Global, og være en del av den norske delegasjonen på konferansen. KFUK-KFUM Global, og flere av våre partnere, har vært representert på CSW de siste årene. Som representant for KFUK-KFUM Global på CSW er du med å jobbe for at norske og internasjonale beslutningstakere skal være progressive i forhandlinger som sikrer kvinner fulle rettigheter og muligheter. Vi samarbeider med flere i den norske delegasjonen, og med representanter fra våre partnere i YWCA. 

Vi søker deg som er har interesse for og erfaring med arbeid relatert til SRHR, likestilling og kjønnsrettferdighet. Det er en fordel om du har kjennskap til KFUK-nettverket i Norge og internasjonalt fra før. Du må være handlekraftig og forberedt på hektiske og lærerike dager. Det forventes at du skriver artikler fra konferansen, og at du engasjerer deg som frivillig i vårt arbeid for kjønnsrettferdighet og likestilling i KFUK-KFUM Global i forkant og etterkant av reisen. Du vil få dekket 10 000 kroner av dine utgifter. Dette vil mest sannsynlig dekke flybillettene og store deler av overnattingen. 

 Konferansen avholdes i tidsrommet 11.-22. mars 2019, så tidsrommet 10.-23. mars bør holdes av inntil billetter er bestilt. Hvor lenge vi blir på konferansen avhenger av pris og program. 

Aldersgrense: 18-30 år 

Søknadsfrist: Søndag 25. november 2018

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema til CSW 2019.docx

Søknaden sendes til Sunniva Håberg innen søndag 25. november 2018. Spørsmål om reisen kan også rettes hit.