Delta på FNs kvinnekommisjon 2018


FNs kvinnekommisjon (CSW) arrangeres i New York hvert år, og er et sted hvor FNs medlemsstater og sivilsamfunnet samles for å sette fokus på kvinners rettigheter.
På konferansen diskuteres det hvor langt likestillingen har kommet, hvilken fremgang som er gjort og hvilke utfordringer verden står ovenfor.
 Hovedtema for årets konferanse er: «Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls»

KFUK-KFUM Global arbeider for at jenter og kvinner skal få en mulighet til å bli hørt i lokalsamfunnet de tilhører, og dermed få en sjanse til å kunne oppnå økonomisk og sosial selvstendighet. 

Vi søker nå to stykker som vil representere KFUK-KFUM Global på årets konferanse. Disse vil reise sammen med en ansatt fra KFUK-KFUM Global, og være en del av den norske delegasjonen på konferansen. KFUK-KFUM Global, og flere av våre partnere, har vært representert på CSW de siste årene. Som representant for KFUK-KFUM Global på CSW er du med å jobbe for at norske og internasjonale beslutningstakere skal være progressive i forhandlinger som sikrer kvinner fulle rettigheter og muligheter. Vi samarbeider med flere i den norske delegasjonen, og med representanter fra våre partnere i YWCA. 

 Vi søker deg som er interessert og engasjert i kampen for likestilling. Du må være handlekraftig og forberedt på hektiske og lærerike dager. Det forventes at du skriver artikler fra konferansen, og at du engasjerer deg som frivillig i organisasjonen i forkant og etterkant. 

Du vil få dekket 10,000 kroner av dine utgifter. Dette dekker fly og store deler av hotell.
Datoer blir ca. 10.-20. mars 

Aldersgrense: 18-30 år

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema for reisestipend til FNs Kvinnekommisjon 2017.docx

 Søknadsfrist: Torsdag 4. januar 

 Søknad sendes til kristin.bjora@kfuk-kfum.no
 Har du spørsmål? Send en mail til kristin.bjora@kfuk-kfum.no