Dagen og Stavanger Aftenblad felt i PFU


Onsdag 23. oktober ble Stavanger Aftenblad og Dagen felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha trykket MIFF sin annonse som oppfordret til boikott av Opeasjon Dagsverk.

I forbindelse med Operasjon Dagsverk 2018, publiserte ni av landets største aviser ulike varianter av en annonse fra MIFF (Med Israel for fred) som oppfordret til boikott av OD samtidig som den kom med grove anklager om antisemittisme og terrorisme mot både kampanjen og den 12 år gamle palestinske fredsaktivisten Janna. Vi syns ikke det er greit at voksne mennesker kan bruke betalt spalteplass til å komme falske og grove anklager mot ungdom og mot en fredelig menneskerettighetskampanje, spesielt når de involverte aktørene ikke fikk anledning til å svare på de grove anklagene. Saken ble derfor meldt inn til PFU. PFU valgte å felle Stavanger Aftenblad og Dagen for brudd på god presseetikk da de trykket annonsen. Det er en stor seier for oss og for Janna! VG og Fædrelandsvennen beklaget tidligere i år at de publiserte annonsene og inngikk en avtale med KFUK-KFUM Global. Disse ble derfor ikke vurdert i PFU. De fem resterende avisene ble ikke felt.

Vi mener at koblingene mellom de to jentene, jødehat og antisemittisme er så grove og feilaktig at alle mediene burde vært felt i PFU for det. Avisene som er frifunnet gir et etterlatt inntrykk av at Operasjon Dagsverk, KFUK-KFUM Global og de to jentene har antisemittiske holdninger. Det mener vi er brudd på god presseskikk, spesielt også når aktørene selv ikke får samtidig imøtegåelse for å avkrefte de falske påstandene. Dette er holdninger som alle aktørene nekter for å ha, og burde derfor selvsagt ikke vært publisert som en sannhet på betalt annonseplass. Vi reagerer også på at debatten i PFU ser ut til å være preget av forutinntatte meninger og uriktig informasjon. Spesielt alvorlig er det å hevde at Jannas familienavn «Jihad» - som er et helt vanlig arabisk etternavn – på noen som helst måte representerer hennes personlige meninger, eller at moren hennes jobber for Hamas. Dette er beviselig usant, og uansett hvor lite relevant det er for selve klagesaken bidrar det ikke til en saklig opplyst debatt i PFU. 

Vi er glade for at PFU er enige med oss og understreker at begge avisene har brutt god presseskikk. Det er viktig å sette en presedens der betalte annonser også kan være innbefattet av vær varsom-plakaten, hvis ikke risikerer vi å få et offentlig ordskifte der meningsbæreres økonomi avgjør hvorvidt man skal komme til orde i debatten eller ikke. Det ville vært svært ødeleggende for den offentlige debatten i Norge. Dette er spesielt viktig nå når vi får flere og flere eksempler på at voksne mennesker bruker hets og anklager for å strupe unge offentlige stemmer.