Bli med på FNs klimatoppmøte 2023


Interessert i klimarettferdighet? Søk om å få være KFUK-KFUM-bevegelsens ungdomdelegat til FNs klimatoppmøte i Dubai 30. november-12. desember 2023.


Fjorårets delegater Maria (t.v) og Benedicte (t.h) sammen med LNUs ungdomsdelegat, Mathilde Angeltveit.

Hvert år arrangeres FNs klimatoppmøte (COP), og er den viktigste internasjonale møteplassen for å diskutere løsninger for klimakrisa. KFUK-KFUM-bevegelsen lyser nå ut to delegatplasser til FNs klimatoppmøte i Dubai, 30. november til 12. desember 2023. Man trenger ikke være ekspert på tematikken for å søke plassene, og man behøver heller ikke ha vært på internasjonale møter som dette, tidligere. Man vil bli koblet opp mot både andre delegasjoner fra KFUK-KFUM-bevegelsen internasjonalt som skal dra, samt nettverket som jobber med denne tematikken i Norge. 

Som delegat for KFUK-KFUM-bevegelsen representerer man de tre organisasjonene som utgjør bevegelsen, altså Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM Speideren og KFUK-KFUM Global. 

Hva vi ser etter: 

Krav: 


Meld din interesse ved å sende et kort motivasjonsbrev på ca. 1/2 side til frivilligkoordinator i KFUK-KFUM Global, Marte Mørk på marte.mork@yglobal.no innen 15. juni.