Skatteflukt


De landene i verden som er fattigst og har minst fra før av, rammes hardest av skatteflukt. Derfor handler skatteflukt om økonomisk rettferdighet. Tenk så mye mange kunne fått til om ressursene ikke hadde forsvunnet ut av landet! Det globale skattesystemet har for mange hull - og det er ikke greit!

Hva er skatteflukt og hvorfor angår det meg? 

Skatteflukt handler om at noen av verdens rikeste mennesker og største selskaper gjemmer bort inntektene sine for å slippe å betale skatt. 

For eksempel kan noen registrere at de bor i et annet land, mens de i virkeligheten forblir boende samme sted. Dette er ulovlig. I tillegg brukes ulike smutthull i loven. Store internasjonale selskaper får ofte god hjelp av advokater til å finne ut hvordan de kan organisere seg i flere land for å betale minst mulig skatt. Landene som har lavest skatt kalles for skatteparadiser. De tilbyr også de rike og selskapene å holde ting hemmelig. 

Som et resultat sitter vi igjen med færre penger som politikere kan bruke på viktige fellesgoder som for eksempel gratis skole, kollektivtransport, eller noen å snakke med når man trenger det. Dessuten står vi ovenfor to globale kriser: COVID-19-pandemien og klimakrisa. Med de pengene som forsvinner på grunn av skatteflukt kunne vi hatt et enda bedre grunnlag for å finansiere det grønne skiftet, takle konsekvenser av klimakrisen, og gi bedre støtte til de som ble rammet hardest av pandemien. 

De landene i verden som er fattigst og har minst fra før av, rammes hardest av skatteflukt. Derfor handler skatteflukt om økonomisk rettferdighet. Tenk så mye mange kunne fått til om ressursene ikke hadde forsvunnet ut av landet! Det globale skattesystemet har for mange hull - og det er ikke greit! 

Skattekonvensjon i FN 

Skatteflukt er et globalt problem, og løses derfor best i samarbeid mellom verdens land. I dag kan selskaper og rike enkeltpersoner utnytte land som har lav, eller ingen skatt. Det finnes også mye hemmelighold rundt skatt. Derfor har vi et behov for felles, globale regler - en konvensjon om skatt. 

En global skattekonvensjon i FN er et forslag som har blitt løftet frem - og som vi mener kan dekke hullene i skattesystemer over hele verden! 

Internasjonale forhandlinger rundt avtaler om skatteflukt foregår som regel bare mellom de rikeste landene. Om vi hadde fått en skattekonvensjon i FN hadde alle land fått muligheten til å være med på å bestemme hvordan konvensjonen skal se ut. Norge har lang erfaring med konvensjoner og arbeid for rettferdig skattlegging, og vi mener at det er kompetanse regjeringen bør benytte i kampen for en internasjonal skattekonvensjon i FN. 

Er du enig? 

Skriv under på underskriftskampanjen: Hold skatten innafor! 

Kampanjen er et samarbeid mellom KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk 2021. På OD-dagen i 2021 jobbet elever over hele Norge til inntekt for å gi ungdom i Sør-Afrika en bedre sjanse til å fullføre utdanning og påvirke samfunnet. Sør-Afrika er et av verdens mest urettferdige land, og pengene som ble jobbet inn på OD-dagen kommer til å gjøre en viktig forskjell for ungdommer her og nå. Men det skulle ikke vært nødvendig! Årlig forsvinner 30 milliarder kroner fra Sør-Afrika på grunn av skatteflukt, som heller kunne gått til viktige tilbud for ungdom. Derfor jobber KFUK-KFUM Global og OD sammen for å stoppe skatteflukten! 

Engasjer deg! 

Vi som sitter i Politisk Utvalg for Økonomisk Rettferdighet jobber med disse temaene og liknende problemstillinger - og vi vil gjerne ha flere med på laget! 

Bli med på Snacks og Skatteflukt på Oslofjorden fhs fredag 3. desember her!  

Les mer om hva vi jobber med her, og ta gjerne kontakt med Birgitha, leder i utvalget, om du er nysgjerrig på å se hvordan det er å være en del av utvalget.