GRATULERER MED VERDENS PREVENSJONSDAG

Akkurat nå som vi sitter her, kjemper min venninne i Etiopia for å få tilgang til prevensjon for sine pasienter, fordi kapasitet til sykehus og klinikker har vært kraftig redusert, forsyningsruter har vært blokkert og områder har vært under lockdown. Det er på tide å ta tak i konsekvensene av den manglende tilgangen til prevensjon som har oppstått i forbindelse med Covid-19 i det globale sør.

Appell holdt av Anab Ovidie Grand, talsperson for likestilling i KFUK-KFUM Global , på Verdens prevensjonsdag 26. september 2020.

Året 2020 er et krevende år for mange og behovet for nærhet er derfor ekstra stort. Vi slutter ikke å ha sex selv om det er en pågående pandemi. Og siden pandemien brøt ut, har det blitt rapport om en eksplosjon i antall graviditeter der en av grunnene er den manglende tilgangen til prevensjon. Det vil derfor bli spennende å se hvor mange unge jenter og kvinner som returnerer til skolebenken, når skolene og universitetene åpner igjen. 

 I mange land har ledere vært tvunget til å prioritere midler til smittevern og behandling av Covid-19 pasienter, dermed har andre helsepolitiske spørsmål blitt nedprioritert. De landene som heller ikke før Covid-19 hadde SRHR som et satsningsområde, har møtt og vil møte ekstra store konsekvenser av Covid-19. 

 Her om dagen sendte jeg en melding på til legen min på helsenorge for å spørre om ny resept på p-pillene jeg har gått på i ca. 6 år. Jeg fikk kjapt svar og hadde mulighet til å hente de på apoteket samme dag. De siste tre årene har jeg derimot bodd i Etiopia, et land der mange klinikker og apoteker har vært stengt. Tenk deg at DU går til apoteket for å kjøpe p-piller, men apoteket er stengt og du ikke vet når det åpner igjen. Det var jo panikk rundt tilgang til dopapir og antibac i Norge for en liten stund siden. Tenk deg det, bare at du er redd for å bli gravid, i tillegg til at du er redd for CV-19. 

Tjenester for SRHR bør i større grad tilbys digitalt og per telefon. Hjelpetelefoner hvor man kan få resepter på p-piller, veiledning, og krisehjelp er opprettet i mange land, men behovet for hjelp er mye større enn hva det er ressurser til. Vi vet jo at teknologien ofte eksisterer, men mangelen på kunnskap, midler, og i mange tilfeller mobiltelefoner, internett og strøm, gjør at mange ikke har mulighet til å ta det i bruk. 

I Etiopia har kjønnsbasert vold økt med 8% under covid-19. Det er rapportert flere tilfeller der hushjelper blir voldtatt. I tillegg har prevensjons- og aborttjenester blitt redusert under pandemien. Det er et behov for å komme opp med innovative måter for å nå disse menneskene. 

Mange av dere fra sivilsamfunn som er her i dag kjenner allerede til disse problemstillingene og utvikler kanskje allerede alternativer. Vi som allerede har kunnskapen som trengs, må assistere der det er nødvendig. Dette arbeidet er ressurskrevende, men helt avgjørende for millioner av mennesker verden over. I utviklingsministerens egne ord: ”Pandemien er en dobbel krise for jenter, og jenter har dårligere tilgang til utdanning og helsetjenester” . 

Det problematisk at mange unge jenter nå blir mødre, i stedet for å fullføre utdannelse. Kvinner vil henge etter i arbeidsmarkedet og mange vil gå glipp av mulighetene som de skulle hatt. KFUK-KFUM Global støtter det viktige arbeidet FN og sivilsamfunnet gjør for at flere kvinner skal få tilgang til prevensjon og videre bestemmelsesrett over egen kropp og eget liv. Husk at halvparten av kvinner i verden fortsatt ikke har det. 

Regjeringen har lang tradisjon for å arbeide for kvinners rettigheter og likestilling. Men i 2019 annonserte de at de kom til å kutte noe norsk støtte til SRHR i 2020, noe som i praksis betyr kutt i midler til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter i det globale sør. I lys av noen spesifikke lands prioriteringer, er det ikke nå enda viktigere enn før å støtte SRHR? Hva skjedde med ordene i sikkerhetsrådskampanjen ”#ConsistentPartner og #CommonFuture”? Den norske delegasjonen til FNs generalforsamling skulle bl.a. legge vekt på arbeid for at kvinner og jenter skal få bedre tilgang til utdanning og helsetjenester, herunder seksuelle og reproduktive helsetjenester. 

I lys av Covid-19 oppfordrer vi NÅ Regjeringen til å øke den økonomiske støtten til sivilsamfunn for å styrke arbeidet med SRHR og assistere i arbeidet med alternative verktøy. Det må betydelig mer ressurser inn for å finansiere tilgang og veiledning til prevensjon. Det er ekstremt viktig å handle NÅ, og ikke senere.