Ansvarspåskrivelse


Skriv under for en mer rettferdig klimapolitikk!

Det er på tide at politikerne våre tar et større ansvar i kampen mot klimaendringene! Derfor har vi gått sammen med Kirkens Nødhjelp og Changemaker for å øke presset på norske myndigheter. 

Verdens ledere er enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 °C, helst 1,5 °C. Det har de forpliktet seg til i Parisavtalen. Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt med cirka 1 °C. Arter og økosystem trues mer enn noen gang. 

For at verden skal klare å stoppe klimakrisen, haster det å kutte utslipp. Dersom alle land skulle hatt samme ambisjon som Norges klimamål, ville vi havnet på 3 °C oppvarming. Det betyr katastrofe for kloden, artene og økosystemene. 

Derfor krever vi at Norge tar sin del av ansvaret og kutter sine utslipp. 

I tillegg er vi avhengig av at rike land som Norge, som har størst ansvar for klimakrisen, bidrar med penger til fattige land slik at også de kan kutte sine utslipp og tilpasse seg et endret klima. Det er verdens fattige land som rammes hardest av klimaendringene. 

Derfor krever vi at Norge bidrar med mer penger til klimatiltak i fattige land. 

Skriv under for en mer rettferdig klimapolitikk her.