Andakt: Å møte medmennesker med kjærlighet


                                    Skrevet av Kjersti Jåvold Landmark, frivillig i KFUK-KFUM Global 

Det er snart mai måned. Vi gjør oss klar for 17.mai-feiring, til sol og sommerferie. Vi har feiret påsketid og vi har vært igjennom fastetiden. Hva brukte du fastetiden til? Jeg lærte at fastetiden gav meg mulighet til å skifte fokus, bort fra meg selv og over til andre, mine medmennesker. Fastens budskap burde følge oss hver dag, hele livet. Vi kan lære oss å åpne blikket vårt og se utover oss selv. Vi kan gjøre noe for andre og være med å skape forandring. 

I Johannes første brev i kapittel 3 står det, ”16 Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. 17 Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?” 

Kjærlighet er mer enn bare følelser. Det handler om å bry seg om hverandre. Om å stå sammen, ikke være likegyldig, og det handler om hvordan vi skal møte våre medmennesker. Kjærligheten er et verb. Det er noe vi gjør. Med Jesus som forbilde skal vi tørre å se menneskene vi møter i øynene og vise kjærlighet. 

Bibelen forteller oss at Gud er kjærlighet. Han ønsket relasjon med oss. Dette utfordrer oss til å vise tro gjennom handling. Og det utfordrer oss i måten vi møter medmenneskene våre på. Vi vet jo at «vi ikke må tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv», som Ørnulf Øverland så treffsikkert skriver. 

Og akkurat nå er det mange som blir rammet av urett i vårt eget land. Mennesker som har flyktet fra krig og urettferdighet opplever at det ikke er plass og rom for dem i Norge. De blir tvunget til å flykte videre, til å søke trygghet et annet sted. Et sted hvor det allerede er tusenvis av andre som også har flyktet videre. Hvordan møter vi disse menneskene som tilsynelatende ingen vil ”ha”? 

Gud vil at alle mennesker skal ha det godt. Når vi deler med andre, da tjener vi Gud. Når vi vet at Gud vil at alle mennesker skal ha det godt, og vi kan bruke hverdagen vår til å bidra slik at flere får det godt, så handler jo dette om kjærlighet. Nå har vi muligheten til å vise hva vi tror på, at alle mennesker er like mye verdt, gjennom handlingene våre. Vi kan se menneskene rundt oss og vi kan stå sammen for andre.