Alle trenger trygge rom og gode fellesskap


COVID-19 pandemien har bidratt til økte psykiske problemer for mange unge i Kenya, inkludert angst, depresjon og misbruk av alkohol og andre stoffer.

Foto: Elise Håland Knutsen

COVID-19 pandemien har bidratt til økte psykiske problemer for mange unge i Kenya, inkludert angst, depresjon og misbruk av alkohol og andre stoffer. De fleste unge står nå uten jobb, mange opplever ungdomsgraviditet, eller kvinnelig kjønnslemlestelse som er en veldig utbredt rituell praksis i samfunnet. Det involverer å kutte i eller fjerne deler av eller hele den utvendige delen av det kvinnelige kjønnsorganet. Utfordringene de unge står overfor bidrar til emosjonell, psykologisk og sosial tortur som resulterer i dårlig psykisk helse som har negativ påvirkning på deres atferd og humør. Dette er først og fremst på grunn av mangel på informasjon om psykisk helse, kostnaden av psykologer og psykiatere, og at mange ikke vet hvor de kan gå eller hvem som kan hjelpe dem.

Et møte om psykisk velvære ved å dyrke det spirituelle ledet av lederen for KFUK Meru (til høyre). Foto: Kenya KFUK

KFUK Kenya, inkludert vårt lokale kontor i Meru, setter fokus på psykisk helse for unge mennesker i samfunnet. Målgruppen er unge studenter som er langt hjemmefra og som ikke har daglig kontakt med foreldre og familie, eller annen sosial støtte fra sine nærmeste. De står gjerne overfor mange følelsesmessige og store økonomiske utfordringer. Å være ung innebærer ofte gruppepress og forventninger fra samfunnet, som gjør at mange sliter med tanker om hvordan de kan oppnå suksess og se bra ut på sosiale medier.

"Safe space"-diskusjoner ledet av en frivillig rådgiver for psykisk helse (i midten). Foto: Kenya KFUK.

KFUK er kjent for å tilby unge et trygt sted der de kan møtes og dele utfordringer de sliter med gjennom sport og fritidsaktiviteter uten å føle på disse forventingene. Likevel kan følelsene noen ganger være så overveldende at ikke en gang en behjelpelig og støttende venn eller familiemedlem kan hjelpe. Derfor har Kenya KFUK utviklet en app som skal fungere som et digitalt “safe space”, hvor de unge kan føle seg trygge, evaluere sin psykiske helse og søke hjelp fra profesjonelle.

Tekst av: 
Beth Kawira, SRHR rådgiver og Norec-deltaker i 2020

Teksten ble først publisert i Globalnytt vol 2, 2020.