Artikler


Nyheter

Hurdalsplattformen

Syns du det er vanskelig å sile ut de viktigste poengene er ...

15.10.2021

Ny regjering, ny politikk for Palestina og Israel

Parallelt med at situasjonen i Palestina har blitt stadig i ...

14.10.2021

Forventninger til en ny regjering

Den neste regjeringsperioden blir avgjørende for Norges til ...

27.09.2021

Unge palestinere etablerer elevråd

I 2018 jobbet tusenvis av norske skoleungdom inn penger til ...

08.10.2021

Å vere motstandsdyktig midt i en krise

Eg hata lyden av ein ringande telefon djupt. I det siste om ...

30.06.2021

Pandemien traff hardt, men det er håp

"Vi jobbar framleis tett med lokalsamfunnet og med dei til ...

30.06.2021
07.06.2021

Oppfordring fra Palestina KFUK

De siste ukene har situasjonen i Øst-Jerusalem og på Gaza i ...

28.05.2021

Alle trenger trygge rom og gode fellesskap

COVID-19 pandemien har bidratt til økte psykiske problemer ...

28.05.2021

Mental bistand

Les tankene vår egen utviklingsminister gjør seg om mental ...

26.02.2021
Neste >>