Stop poverty


Nesten 800 millioner mennesker i verden lever i ekstrem fattigdom. Dette er en menneskeskapt tragedie vi ikke kan akseptere.

Fattigdom er fraværet av muligheten til å leve et fullverdig liv. Selv om andelen ekstremt fattige har blitt redusert de siste årene, har forskjellene mellom fattige og rike økt. Klimaendringer rammer fattige hardest, og ødelegger liv hver eneste dag.

Den økende ulikheten i verden og de menneskeskapte klimaendringene handler om urettferdighet. De gode nyhetene er at årsaken til fattigdom og urettferdighet ligger i menneskeskapt politikk. Og politikk kan forandres!

Hva vil vi?

KFUK-KFUM Global ønsker gjennom Stop Poverty kampanjen å rette fokus på årsakene til fattigdom. Vi skal bli den generasjonen som klarer å utrydde fattigdom i verden. Da kampanjen ble lansert i 2011 krevde vi at verdens ledere skulle sette et mål om å utrydde fattigdom innen 2030. September 2015 ble det vedtatt nye mål for utvikling i FN, og et av målene er å avskaffe ekstrem fattigdom i verden. Dette er en stor og viktig seier! Allikevel er det ikke nok å fokusere kun på dem som har aller minst. Dem som lever i ekstrem fattigdom har så lite at de knapt klarer å tjene til livets opphold. KFUK-KFUM Global mener at alle mennesker har rett til et liv der deres rettigheter er ivaretatt og hvor alle har et sikkerhetsnett å falle tilbake på dersom noe går galt. En rettferdig verden er en verden hvor ingen lever i fattigdom og hvor alle har de rettighetene de har krav på. Gjennom Stop Poverty kampanjen skal vi fortsette å kjempe for en rettferdig verden fri for fattigdom.

Hvordan stopper vi fattigdom?

Fattigdom er et resultat av feilslått politikk som er skapt av mennesker. Vi kjemper for å forandre politikk som fører til større forskjeller mellom fattig og rik. For å få til dette må vi se det store bildet. KFUK-KFUM Global fokuserer på å kjempe for en rettferdig klimapolitikk, god økonomisk politikk som fordeler ressurser på en mer rettferdig måte, demokratiske rettigheter for alle, og å skape en rettferdig fred for alle verdens mennesker. Klimaendringer, urettferdig økonomisk politikk, mangel på rettigheter og konflikt er årsaker til fattigdom som vi skal bekjempe. 

Vi ønsker å skape en global bevegelse av ungdom som står sammen i kampen mot fattigdom. Vi har tro på at ungdom er nøkkelen til rettferdighet. Ved å konfrontere beslutningstakere og få dem til å skape mer rettferdige systemer er det mulig å stoppe fattigdommen.

Hva kan du gjøre? 

   Alle kan være en del av løsningen, og det er mye du kan bidra med i kampen for å avskaffe fattigdom. Våre frivillige politiske utvalg er drivkraften i Stop Poverty-kampanjen, og er alltid på jakt etter nye medlemmer. Gjennom å samle inn penger kan du bidra til å avskaffe fattigdom i våre partnerland. Du kan samle inn penger for eksempel ved å bli fast giver eller ved å arrangere et globalløp. KFUK-KFUM Global organiserer også flere utvekslingsprogrammer for ungdom som ønsker å jobbe med å avskaffe fattigdom sammen med ungdom fra andre land. Dette kan du lese mer om under utveksling.