Step up, Erna


Vi har utfordret 5 kunstnere til å måbære unge menneskers klimakrav. Sammen krever vi en mer rettferdig klimapolitikk!
Over hele verden krever unge mennesker en mer rettferdig klimapolitikk. En klimapolitikk som er solidarisk, som tar forskning på alvor og som er innstilt på å møte fremtiden med noe annet enn naiv oljeoptimisme. I et samarbeid mellom KFUK-KFUM Global og Collective løfter kunstnere unge stemmer for klima, basert på innspill fra tusenvis av ungdommer over hele landet!

Kunstner: Gina Gylver

Unge menneskers klimakrav har tidligere kommet til syne på plakater i demonstrasjonstog, i møter med politikere og i store folkemengder. Koronapandemien har gjort denne formen for aktivisme umulig, men den har ikke gjort saken mindre viktig.

Vi har derfor utfordret fem særegne kunstnere til å være en megafon for en ungdomsgenerasjon som ikke har gitt opp håpet. Kunstnerne har blitt presentert for unge menneskers klimaløsninger, og fått i oppgave å formidle dem gjennom hvert sitt kunstverk.

Kunstnere i samarbeidet: Berglind Rögnvaldsdóttir, Gina Gylver, Guttestreker, Maria Maaneskiold og Oliver Crowther.