Aktivitet

Skriv et leserinnlegg

Sett dagsorden - skriv et leserinnlegg om noe du er opptatt av!

Hva
Å sette fokus lokalt eller nasjonalt på en gitt sak

Hvem
En person eller liten gruppe kan skrive, men en stor gruppe kan snakke sammen om tema og/eller idemyldre

Hvorfor
Skape oppmerksomhet rundt et viktig tema og fremme engasjements

Si hva du mener!
De fleste aviser, blader og nettsteder har egne (nett)sider der leserne kan si sin mening om saker de er opptatt av. Det finnes ingen formelle regler om hvordan slike leserinnlegg skal se ut, men her får du noen tips. Innholdet i et leserinnlegg Et leserinnlegg skal handle om én sak, og det må ikke være for langt. Teksten bør ha litt "trøkk", du skal skrive personlig, sette ting på spissen og ta et klart standpunkt. Men du må likevel huske å omtale andre med respekt. Leserinnlegg der andre blir hengt ut, eller der man kommer med grove fornærmelser, blir sjelden trykt. Det blir heller ikke anonyme innlegg. Du kan be om at navnet ditt ikke blir ført opp, men redaksjonen må vite hvem du er. 

Overskrift 

Et innlegg bør ha en fengende overskrift som gir lyst til å lese videre. Overskriften kan være et spørsmål som du tar opp og svarer på i teksten. En annen mulighet er at du gjør klart hva du mener allerede i overskriften og deretter begrunner meningen din. 

Innledning 

Begynn innlegget ditt med å presentere saken for leseren. Dersom du svarer på et innlegg fra en annen person, må du vise til denne teksten. Du nevner kort hva den handler om, og skriver deretter hva du selv mener. 

Hoveddel 

I et leserinnlegg er det ikke plass til å presentere alle sider ved en sak. Leserne venter dessuten at du tar stilling, så du bør konsentrere deg om argumenter som støtter opp under det du mener. Velg ut de to–tre punktene som du synes er viktigst.

Avslutning 

Du kan avslutte et innlegg på flere måter. Hvis du har stilt et spørsmål i overskriften, bør du i avslutningen komme med svaret ditt. Ellers kan du for eksempel gjenta hva du mener om saken, du kan komme med en oppfordring til leserne eller du kan stille et spørsmål. Husk også at alle leserinnlegg må signeres avsenderen.

Oppskriften er hentet fra: https://ndla.no/nb/node/17013?fag=27