Aktivitet

Roller i handelsystemet

Sjå verda og forhold deg til påstandar gjennom ulike roller henta frå verdas handelssystem 

La deltakarane kjenne på urett. Alle får utdelt roller og tek på grunnlag av desse antan eit skritt fram eller blir ståande når den som leiar leiken kjem med påstandar. Alle rollene finner man i en typisk produksjonskjede, og spørsmåla får fram ulikheit mellom for eksempel fabrikkeier og tekstilarbeider. Den som kjem lengst fram vinn spelet.

Før spelet

Skriv ut og klipp til rollekorta

ROLLEKORTSlik gjennomfører du spelet:

 1. Alle får utdelt et rollekort, og man får litt tid til å lese og gjøre seg opp noen tanker rundt sin nye rolle (rollen er hemmelig for de andre). 
 2. Still alle deltakarane opp på ei rekke(skuler ved skulder) slik at dei kan gå nokre skritt framover, men starter med same utgangspunkt.
 3. Les opp påstandane og be deltakarane ta eit steg fram når påstanden passer

  - Jeg må aldri legge meg sulten
  - Jeg har/hadde muligheten til å fullføre den utdanningen jeg ville ha
  - Jeg har krav på ferie i min jobb Jeg er organisert i en fagforening
  - Jeg har tid til å være med familien
  - Jeg opplever ikke diskriminering i jobben
  - Jeg har god nok økonomi til å spare penger
  - Jeg har vært på utenlandsferie med familien før
  - Jeg må ikke tjene penger for foreldrene mine
  - Jeg får god helsehjelp hvis jeg blir syk
  - Jeg måtte ikke slutte på skolen for å forsørge familien
  - Jeg føler meg trygg når jeg går ute etter at det har blitt mørkt
  - Jeg er garantert tilgang på rent vann
  - Jeg kan dusje så lenge jeg vil
  - Jeg stoler på politiet
  - Jeg stoler på myndighetene og demokratiet i landet mitt 

 4. Refleksjon
  Still spørsmål for å hjelpe deltakarane å reflektere omkring leiken dei har vore del av(her kan du også finne på eigne spørsmål)

  1) Rekk opp handa etter rolle (alle som var designere, alle som jobba på tekstilfabrikk…)
  2) Gå saman to og to, helst nokon som stod ein annan stad.
  3) Les rollekorta til sidemann og fortel korleis det kjentes å stå på den plassen du sto. Trur du din rollefigur trivdes i til tilverelse?
  4) Kven var tekstilarbeidar? Korleis kjentes det å sjå alle gå frå deg?
  5) Kven av dykk var direktørar? Korleis kjentes det å gå forbi alle andre?

 5. Sjå korleis lønn fordelast mellom mellom to ulike rollefigurar