Aktivitet

Lag kampanje eller markering

Gjennom kampanje eller markeringar kan du eller di gruppe påvirke verda vi lev i.


En kampanje kan være mye forskjellig. Hovedmålet kan være å påvirke eller overbevise noen om aktuelle temaer. For eksempel kan man lage en demonstrasjon for å påvirke politikerne til å gjøre noe med det internasjonale skattesystemet eller så kan man kanskje lage en sosiale medier-kampanje for oppfordre til et lavere privat forbruk. 

1: Velg et tema

Før man begynner å jobbe med kampanjen må man velge hva man ønsker å jobbe med - her finnes det et hav av muligheter, de kan enten være helt på individnivå eller store globale strukturer. Det kan være veldig lurt å velge noe som undergruppa og TenSing-gruppa interesserer seg for. For å gi resten av gruppa eierskap til kampanjen er det smart å la alle i TenSing-gruppa bli hørt i prosessen og for eksempel kan man komme med et par forslag og la alle være med å diskutere og bestemme en problemstilling. 

2: Ja-fasen 

Ja-fasen passer best i mindre grupper, siden man skal idémyldre. Det er superviktig at alle blir hørt og at ingen ideer er for dumme. Man kan for eksempel ta utgangspunkt i hva man allerede er gode på, for eksempel: dersom Ten Sing gruppa er veldig flinke til og glade i å danse, kan kanskje dette brukes til å lage en flash mob. Som sagt; ingen idéer for dumme og alt kan foreslås og bygges på. En viktig huskeregel er å aldri si nei, men heller begynne setninger med "Ja, og..." eller "Ja, eller...". I løpet av en slik prosess vil det komme opp mange ideer, og mange av disse vil være viktige i senere prosesser eller andre ganger. Derfor er det viktig å skrive dem alle ned. 

3: Kill your darlings 

Når man har mange nok ideer og brukt god nok tid på Ja-fasen kan man begynne å finpusse prosjektet. Dette betyr at man må være analytisk og kanskje tilogmed si farvel til noen av ideene man har forelsket seg i - derfor kaller man fasen Kill Your Darlings. En ting som kan være viktig å huske på er at i denne fasen tilhører ingen ideer enkeltpersoner, men derimot hele gruppa. Målet med denne fasen er å sitte igjen med én ide man vil bygge kampanjen rundt, eller flere ideer som kan brukes sammen. Kanskje kan for eksempel undergruppa komme frem til tre ideer og la resten av TenSing-gruppa være med på å bestemme hvilken av disse man går for. 

4: Konkretisere 

Når man har en ide og et mål, er det viktig å ha en konkret plan. Først må man spisse budskapet så mye som mulig, slik at hva som skal oppnås blir tydelig for alle. Så må gruppen analysere hvem dere ønsker skal lytte til dere. For at budskapet skal treffe mottakeren er det viktig at det er spisset inn mot denne gruppen. For eksempel vil man ordlegge seg annerledes og bruke andre virkemidler om man snakker med media eller en politiker. Sist men ikke minst er det viktig å tenke over hvordan man presenterer budskapet. Kanskje kan det være lurt å finne noen ord man ønsker løsningen skal være assosiert med, feks rettferdig, moderne osv. Eller noen signalord som kan merke dagens situasjon; uansvarlig, gammeldags osv. Det er lov å være krass, men husk å alltid være snill ;) 

5: Implementering 

Når alt er i boks er det på tide å lage en konkret plan som alle kan følge. Denne må inneholde hvem som gjør hva når. Det å ha en tydelig plan blir viktigere jo større gruppe man jobber med. Planen inneholder som oftest også rollefordeling, det er for eksempel noen oppgaver som er så store og viktige at de som gjør dette, kun gjør dette. For eksempel; presseansvarlig, frivilligansvarlig, sosiale medier-ansvarlig, snacks-ansvarlig osv. 

6: Presse 

Det finnes to effektive måter å nå ut i media på som ung aktivist; pressedekning av handlingsalternativ og leserinnlegg. Så fort dere har bestemt dere for hva dere skal gjøre, når det skal være og hvor, burde man ta kontakt med media. Send en e-post til alle lokale aviser og nyhetsoppslag i nærheten. Denne første e-posten er det viktig at sendes ut så tidlig som mulig, slik at avisene kan planlegge å sende en reporter hit eller sette av plass i avisen. Hvis dere skal ha en aksjon eller demonstrasjon kan man også minne pressen på det dagen før og/eller på selve dagen. Hvis man har valgt en presseansvarlig er det smart å informere om det slik at pressen kan forholde seg til denne ene personen. Under selve handlingen kan dere være lurt å ta mange bilder som kan brukes i sosiale medier og gis til andre medier. Videre arbeid: I etterkant av aksjonen kan dere skrive en egen reportasje med både bilder og intervju og sende det til de i redaksjonen som ikke møtte opp. Leserinnlegg er også en god måte å nå igjennom til pressen på. Når kampanjen er avsluttet og man har fått litt avstand til den, er det lurt å ha en grundig evaluering; hva fungerte, hva fungerte ikke og hvorfor ble det slik? 

Hvis man noterer erfaringene gjør dette det lettere for de som skal komme etter. Evalueringen kan gjøres både i undergruppa og i TenSing-Gruppa.