Aktivitet

Klimapraten

Diskuter løysingar og utfordringar i klimakampen

Finn fram til klimaløysingar ved å bruke klimapraten frå klimaforhandlinane i FN.

Denne malen tek for seg dei tre spørsmåla "kvar er vi", "kvar vil vi" og "korleis kjem vi oss dit" for å sette fokus på klimautfordringar og -løysingar i lokalsamfunnet og i verda. Du treng mellom 30 og 60 minutt for å gjennomføre diskusjonen avhengig av kor lang tid du ynskjer til diskusjon. Avslutt diskusjonen ved å fylle inn klimapakten og send dine løysingar til ordføraren, statsministerens kontor eller kfuk-kfum global. LYKKE TIL!

Tips: du finner både klimapraten og flere andre klimaaktivteter i vår klimahåndbok.

Klimapraten 1-2-3