Aktivitet

Klimapilegrim

Gå for klima! Alle skritt du går er med å kreve at våre leiarar tek klima på alvor

For å registrere skritt/registrere arrangement/meir info, besøk:


Ein Klimapilegrimstur er ein handling for klimarettferdigheit der du samlar alle skritt du og ditt følgje går for klima. Desse blir sendt til norske politikarar med krav om å kutte utslepp og auke pengar til klimatiltak her heime og i utviklingsland. Dette kan du gjere samtidig som du nyter naturen eller vandrar med i demonstrasjonstog i byens gater.

Før vandringa:

KOS DEG PÅ TUR

Etter vandringa: