Hva

En håndbok der du finner konkrete tips til hva du kan tenke på i egen hverdag, og tips til hvordan du kan være med på å påvirke politikere, samfunnet rundt deg og andre beslutningstakere til å skape en mer klimavennlig verden.

Hvem

En person eller en liten gruppe

Hvorfor

Det er mange ting enkeltmennesker kan gjøre for å bidra til en mer klimavennlig verden. Du kan ta grep i din egen hverdag, og du kan bidra til at politikere og andre beslutningstakere lager politikk som bidrar til en mer bærekraftig og klimavennlig verden. 

I planleggingsgruppe eller alene

Bruk boka som utgangspunkt for egen læring, til å lage gruppeseminarer eller til å gjøre aktivisme for klimarettferdighet. 

Videre arbeid

Bruk aktivismetipsene i håndboka til å utfordre lokale politikere til handling. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker hjelp til å formulere henvendelsen eller trenger andre tips.

Les om vare andre håndbøker her:

Rettferdig fred | Etisk handel | Klimarettferdighet | Likestilling


Bruk dette skjemaet for å bestille håndboka: