Aktivitet

Håndbok for rettferdig fred

Bestill håndbok for rettferdig fred! 


Hva

En håndbok der du finner fakta om okkupasjonen av Palestina, tips til hvordan du kan tilegne deg mer kunnskap og forslag til hvordan du kan være med på å skape endring. 

Hvem
En person eller en liten gruppe

Hvorfor
Denne håndboka kan brukes som en introduksjon til hva okkupasjonen av Palestina er, for å gjøre deg interessert, motivert, frustrert og engasjert. Vi vil ha rettferdig fred, og vi skal jobbe for en rettferdig fred for palestinere og israelere som bygger på menneskerettigheter og internasjonal lov.

I planleggingsgruppe eller alene
Bruk boka som utgangspunkt for egen læring, til å lage gruppeseminarer eller til å gjøre aktivisme for rettferdig fred. 

Videre arbeid
Bruk aktivismetipsene i håndboka til å utfordre lokale politikere til handling. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker hjelp til å formulere henvendelsen eller trenger andre tips.


Les om vare andre håndbøker her:

Rettferdig fred | Etisk handel | Klimarettferdighet | Likestilling    


Bruk dette skjemaet for å bestille håndboka: