Aktivitet

Håndbok for etisk handel

Bestill håndbok for rettferdig fred! 


Hva

En håndbok der du finner konkrete tips til hva du kan tenke på i egen hverdag, og tips til hvordan du kan være med på å påvirke bedrifter, politikere og andre beslutningstakere til å skape en mer rettferdig verden. 

Hvem
En person eller en liten gruppe

Hvorfor
Det er mange ting enkeltmennesker kan gjøre for å bidra til mer rettferdig handel. Du kan ta noen grep i din egen hverdag, og du kan bidra til at politikere og andre beslutningstakere lager politikk som bidrar til mer etisk handel.

I planleggingsgruppe eller alene
Bruk boka som utgangspunkt for egen læring, til å lage gruppeseminarer eller til å gjøre aktivisme for etisk handel. 

Videre arbeid
Bruk aktivismetipsene i håndboka til å utfordre lokale politikere til handling. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker hjelp til å formulere henvendelsen eller trenger andre tips. 

Les om våre andre håndbøker her:

Rettferdig fred | Etisk handel | Klimarettferdighet | Likestilling


Bruk dette skjemaet for å bestille håndboka: