Aktivitet

Gerillia-prosjektering

Engasjer andre gjennom å spre din bodskap med projektor på Rådhuset eller på vegger i nærområdet ditt

Projektér ein bodskap for å engasjere og bevisstgjere dei forbipasserende og offentligheten om det budskapet de presenterer om, som at vi må kutte klimagassutslipp, stoppe med olje eller kjøpe fairtradeklær.

Framgangsmåte:

NB: Vær bevisst på målgruppen for å avgjøre kvar geriljaprosjektet skal foregå.

Videre arbeid: Skriv gjerne ei sak om det du har gjort som du kan sende til lokale/nasjonale mediehus for å skape blest med bilder fra gjennomføringen. Dette kan lønne seg for å motta mest mulig oppmerksomhet rundt budskapet i etterkant av arbeidet. Sjå mal for avisartikkel her