Aktivitet

Dumpster diving/ skralling

Demonstrer mot kjøp- og kast-samfunnet og redd mat frå konteinarar. 

Signer opprop for ei matkastelov!


Ver ei motstemme mot matsvinn gjennom å skralle skattar frå konteinarar samtidig som du sparer pengar og reddar mat! Her kjem tipsa du treng for å komme i gang:

1: Det er kanskje ulovleg, men du har moralen på di side

Prinsipielt eig butikksjefen søpla til ho er henta av søppelbilen. Å ta kasta mat er i teorien å stele og kan straffast med bøter, men det finst ikkje straffeeksempel på dette i Noreg. Det er sjølvsagt ikkje tillate å bryte opp ein låst konteinar eller å drive hærverk av anna slag, men det er ikkje ulovleg å ta seg inn på ein eigedom med mindre han er inngjerda. Det er moralsk å redde mat som ville blitt kasta. Slik sparer ein klima og miljø, og utgjer ei motvekt til bruk-og-kast-samfunnet.

2: Rydd <3 <3

Vi er avhengig av god relasjon til butikken for at dei skal holde konteinarane ulåste. Noko av det viktigaste vi kan gjere medan vi redder mat er difor å halde det ryddig, og alltid sørge for at det er finare utanfor butikken når vi forlet staden enn det var då vi fann den.

3. Vent til etter stengetid 

I opningstida kan det oppstå pinlege situasjonar i møte med tilsette eller fol som hendlar. Maten vert ikkje kasta før etter stengetid, så det kan vere like greit å vente ein liten time til etter butikken har stengt. 

4: Ta med ein ven

Det er sjølvsagt mogeleg å dumpster dive åleine, men det er hyggjeleg å vere fleir. I tillegg til å ha selskap når ein vandrar gjennom gatene ei natt er det praktisk. Då kan ein vippe konteineren og holde lokket medan den andre graver etter skattar.  

5: Låst konteinar?

Ein må ofte leite litt for å finne opne konteinarar, særleg i byar. Her er det berre å leite seg fram, gjere seg erfaringar og bruke jungeltelegrafen(sjølv om mange held skattkammer for seg sjølv). Kanskje kjenner du nokon som jobbar i butikk som har tips? Når du møter ein låst konteinar er det lurt å sjekke om låsen virker eller om den berre skal gi inntrykk av å vere låst. 

6: Ekkelt? Skatten finst i botnen av konteinaren

Ver budd på at det kan lukte litt, og at du kan finne ekle ting mellom skattane. Med litt trening eller med ein ven blir alt litt enklare. Dei beste kuppa må ein ofte grave litt for å finne. Ver budd på å legge hemningar frå deg og dykke langt ned. Opne gjerne samanknytte posar og flytt rundt på innhaldet i konteinaren.

7: Bruk sansene for å sjekke maten og begrens deg

Lik som med all anna mat er det viktig å bruke sunn fornuft og sansar for å bestemme kva mat du vil ta med heim. Datostempelet er irrelevant, men sjekk om kvart produkt er i orden. Hugs at du kan både kan ete og lage mykje av ei brun banan. Og at om nokre av tomatane i pakken er dårlege kan du vaske og bruke resten. Innpakka mat er ofte ekstra lettvindt.

Ikkje ta med eit tonn mat heim. Nokre gongar finn ein mykje mat som har blitt kasta. Ein kan bli overvelda og ta med meir mat enn ein klarar å ete. Då er det viktig å ha ein plan for å gje bort det du ikkje treng sjølv. Tenk på kor mykje du tek med, kanskje kjem det til og med fleire dumpster diverar i løpet av natta.

8: Rengjør tilgrisa mat

Vask maten når du kjem heim. Bruk gjerne 50/50 eddik og vatn for å desinfisere og fjerne lukt.

9: Mange tilfeldige ingrediensar?

Etter ein kveld i konteinaren sit du gjerne igjen med andre varer enn du vanlegvis ville kjøpt. Kanskje kan du la deg inspirere til å lage noko nytt? Sansynlegvis får du kjøleskapet fullt av ulike grønsaker som for eksempel passar perfekt i denne lasagnen!

10: Mislykka skralling? Prøv igjen!

Det krev øving for å bli ein god dumpster diver. Ikkje gje opp om du ikkje kjem heim med kupp dei fyrste gongane. Prøv fleire stadar og grav djupare!