foredrag

Byttekveld

Oppdag nye skattar og kvitt deg med det du ikkje treng i klesskapet


Bytt vekk klea du ikkje lenger har bruk for, og få med deg “nye” plagg heim - ein klimavenleg måte å fornye klesskapet på!


På ein byttekveld tek folk med seg kle dei ikkje brukar for at andre kan få glede av dei. Slik skapast ein marknad av brukte kle. For å halde orden kan ein benytte eit lappesystem der deltakaren får ein lapp pr plagg ein leverar inn, som deltakaren kan bruke som betalingsmiddel for å kjøpe eit nytt plagg. Eit anna alternativ er å samle inn kle og at deltakarane kjøper nye, brukte, kle. Då kan overskotet gå til eit veldedig formål - du kan lage eit betalingssystem her. Elles står du fritt til å mikse betaling og lappesystem eller gå for fult anarki. LYKKE TIL!


Framgangsmåte: 


Etterarbeid: Rydd opp etter eventet og donér overflødige kle til næraste bruktbutikk. Evaluer evt gjennomføringa av arrangementetByttekveld.docx