Aktivitet

Bærekraftsquiz

Lær mer om FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Men hvordan ligger vi egentlig an i arbeidet med bærekraftsmålene? I denne quizen setter vi fokus på hvert enkelt bærekraftsmål.

Slik foregår quizen

Spørsmålene

Quizen består av 17 spørsmål som stilles i samme rekkefølge som bærekraftsmålene, dvs. første spørsmål handler om bærekraftsmål nr. 1, andre spørsmål om bærekraftsmål nr. 2 osv. Hvert spørsmål består av en innledende setning, selve spørsmålet samt tre svarmuligheter. Svarmulighetene er markert med hver sin farge (blå, oransje og rosa).

Deltagerne har ved ankomst fått utlevert en svarkupong med de 17 bærekraftsmålene og muligheten til å svare enten blå, oransje eller rosa.

Avvikling av spørsmål

Poeng

Deltagerne har ved ankomst fått utlevert en svarkupong hver. Hvis en deltager svarer galt på et spørsmål, skal han skrive en null ved spørsmålet. Hvis en deltager svarer riktig på et spørsmål, skal han skrive 1 ved spørsmålet. Slik fører deltagerne selv regnskap med hvor mange poeng de har.

Slik kåres vinneren

Når det siste spørsmålet er stilt, kåres vinneren. Verten stiller spørsmål ut i salen – og publikum svarer ved å rekke hånden i været. Vær oppmerksom på at det skal spørres til det minste antall riktig først: 

Når det bare er en deltager/lag som har hånden i været, er de vinneren funnet. Den/de inviteres opp på scenen og får overrakt hovedpremien.


BÆREKRAFTSQUIZ.pptx

Bærekraftsquiz svarkupong.pdf