Aktivitet

Appell

Lær deg hvordan du kan skrive en appell som virkelig får frem budskapet


Hva

I sammenheng med en markering, en konsert eller lignende holdes det en appell for å informere og belyse et bestemt tema. 

Hvem
En person eller en liten gruppe

Hvorfor
Kunnskap og informasjon om hva som foregår i verden er helt nødvendig om vi skal være med å endre det. Å holde en appell enten som en del av en forestilling, på et arrangement eller i en annen setting kan være et nyttig verktøy for å opplyse om urettferdighet. Det kan være et ledd i en større kampanje, eller en frittstående appell.

I planleggingsgruppe eller alene
Velg en sak som skal fremmes i appellen. I mange tilfeller vil settingen allerede legge rammer for hva som formidles. Ta gjerne kontakt med KFUK-KFUM Global for informasjon og rådgivning om hvilke saker som er ekstra aktuelle akkurat nå. 

Her finner du tips og triks til hvordan du kan skrive og holde en god appell.

Videre arbeid
En appell kan bidra til å vekke engasjement hos flere i gruppa eller i forsamlingen hvor den blir holdt. Kanskje dette vil gi et ønske om mer informasjon, som kan bli fulgt opp i tiden fremover. Hold øyner og ører oppe, og gi gruppen muligheter til å ta engasjementet sitt videre. Sjekk ut resten av aktivitetene i ressursbanken for mer inspirasjon!