Politiske utvalg


Er du interessert i rettferdighet og utvikling? Bryr du deg om klimapolitikk, menneskers rettigheter, eller om å skape fred? Synes du det er urettferdig at de økonomiske systemene i verden fører til at fattige mennesker fortsetter å være fattige, mens de rike blir rikere?

Våre frivillige i de politiske utvalgene, sommer 2015. Foto: Guro Klausen

KFUK-KFUM Global har fire politiske utvalg som består av ungdommer som ønsker å jobber for en mer rettferdig verden. Utvalgene jobber med å utvikle politikk som kan bidra til mer rettferdighet, og presentere gode løsninger til norske politikere og beslutningstakere. 

Hva jobber utvalgene med?

De fire politiske utvalgene jobber med KFUK-KFUM Global sine fire tematiske prioriteringer klimarettferdighet, økonomisk rettferdighet, rettferdig fred og kjønnsrettferdighet. Hvert utvalg jobber med å bli eksperter på sitt felt ved å snakke med fagfolk som kan hjelpe utvalgene med å tilegne seg kunnskap på deres område. Utvalgene bruker kunnskapen til å utvikle politikk som vil bidra til å skape mer rettferdighet. Gjennom kampanjearbeid og dialog med beslutningstakere er målet å påvirke norsk og global politikk. Utvalgene jobber også med å spre kunnskap i KFUK-KFUM Global sitt nettverk gjennom skoleringer og foredrag. 

Bli med!

Har du lyst til å bli med eller bare nysgjerrig på hva de ulike utvalgene jobber med? Ta kontakt med lederen for utvalget du er interessert i:

Politisk utvalg for klimarettferdighet: Hilda Bævre Bergseth 
Politisk utvalg for kjønnsrettferdighet: Lovisa Petersson

Politisk utvalg for økonomisk rettferdighet: Sindre Roalkvam

Politisk utvalg for rettferdig fred: Emil Nordvik

For generelle spørsmål eller henvendelser, ta kontakt med frivilligkoordinator Marte!

Marte Mørk
Frivilligkoordinator