Politiske utvalg


Er du interessert i rettferdighet og utvikling? Bryr du deg om klimapolitikk, menneskers rettigheter, eller om å skape fred? Synes du det er urettferdig at de økonomiske systemene i verden fører til at fattige mennesker fortsetter å være fattige, mens de rike blir rikere?

KFUK-KFUM Global har fire politiske utvalg som består av ungdommer som ønsker å jobber for en mer rettferdig verden. Utvalgene jobber med å utvikle politikk som kan bidra til mer rettferdighet, og presentere gode løsninger til norske politikere og beslutningstakere. 

Politisk utvalg for økonomisk rettferdighet på aksjon, sammen med Changemaker og Oslofjord Folkehøyskole.

Hva jobber utvalgene med?

De fire politiske utvalgene jobber med KFUK-KFUM Global sine fire tematiske prioriteringer klimarettferdighet, økonomisk rettferdighet, rettferdig fred og kjønnsrettferdighet. Hvert utvalg jobber med å bli eksperter på sitt felt ved å snakke med fagfolk som kan hjelpe utvalgene med å tilegne seg kunnskap på deres område. Utvalgene bruker kunnskapen til å utvikle politikk som vil bidra til å skape mer rettferdighet. Gjennom kampanjearbeid og dialog med beslutningstakere er målet å påvirke norsk og global politikk. Utvalgene jobber også med å spre kunnskap i KFUK-KFUM Global sitt nettverk gjennom skoleringer og foredrag. 

Politisk utvalg for klimarettferdighet gjennomfører en plakataksjon for en kampanje de har utformet selv!

Bli med!

Har du lyst til å bli med eller bare nysgjerrig på hva de ulike utvalgene jobber med? Ta kontakt med lederen for utvalget du er interessert i:

Politisk utvalg for klimarettferdighet: Anna Hov Smeby 
Politisk utvalg for kjønnsrettferdighet: Lovisa Petersson

Politisk utvalg for økonomisk rettferdighet: Birgitha Syse Gunadasan

Politisk utvalg for rettferdig fred: Emil Nordvik


Bli med i vår frivillig-gruppe på facebook og få med deg det som skjer!


For generelle spørsmål eller henvendelser, ta kontakt med frivilligkoordinator Marte!

Marte Mørk
Frivilligkoordinator