Politiske utvalg


Er du interessert i rettferdighet og utvikling? Bryr du deg om klimapolitikk, menneskers rettigheter, eller om å skape fred? Synes du det er urettferdig at de økonomiske systemene i verden fører til at fattige mennesker fortsetter å være fattige, mens de rike blir rikere?

Våre frivillige i de politiske utvalgene, sommer 2015. Foto: Guro Klausen

KFUK-KFUM Global har fire politiske utvalg som består av ungdommer som ønsker å jobber for en mer rettferdig verden. Utvalgene jobber med å utvikle politikk som kan bidra til mer rettferdighet, og presentere gode løsninger til norske politikere og beslutningstakere. I tillegg har vi en gruppe frivillige som jobber med å gjennomføre handelsspillet Tough Road og på den måten spre kunnskap om global handelspolitikk til ungdommer i Norge.

Hva jobber utvalgene med?

De fire politiske utvalgene jobber med KFUK-KFUM Global sine fire tematiske prioriteringer klimarettferdighet, økonomisk rettferdighet, rettferdig fred og demokratiske rettigheter. Hvert utvalg jobber med å bli eksperter på sitt felt ved å snakke med fagfolk som kan hjelpe utvalgene med å tilegne seg kunnskap på deres område. Utvalgene bruker kunnskapen til å utvikle politikk som vil bidra til å skape mer rettferdighet. Gjennom kampanjearbeid og dialog med beslutningstakere er målet å påvirke norsk og global politikk. Utvalgene jobber også med å spre kunnskap i KFUK-KFUM Global sitt nettverk gjennom skoleringer og foredrag. 

Nytter det?

Det nytter å drive politisk påvirkningsarbeid! KFUK-KFUM Global sine politiske utvalg har gjennom sitt arbeid oppnådd en rekke politiske seiere, ofte i samarbeid med andre. I 2013 startet Hennes og Mauritz å publisere listene over sine leverandører etter at blant annet frivillige i KFUK-KFUM Global kjørte en knallhard kampanje mot butikkjeden. Målet var å få H&M til å fortelle hvilke leverandører de bruker slik at kunder kan forsikre seg om at arbeiderne som har sydd klærne har fått en rettferdig lønn og har gode arbeidsvilkår. Helt siden 2011 har utvalgene jobbet med å få vedtatt et mål på globalt nivå om at fattigdom må utryddes. I september 2015 blir dette en realitet når FNs generalforsamling vedtar å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Selv om vi ikke kan ta all æren for et slikt vedtak i FN, viser det tydelig at det nytter når man er mange som står bak et politisk krav. Sammen med en rekke andre organisasjoner har frivillige i KFUK-KFUM Global jobbet hardt for å få produsenten av Soda Stream brusmaskiner til å flytte sin produksjon ut av de okkuperte områdene på Vestbredden i Palestina. Etter stort press har Soda Stream nå sagt at de kommer til å flytte fabrikken sin ut av okkuperte områder.