Operasjon Dagsverk 2018


Deltakere på sommerleir i GAZA YMCA 2017. Foto: Linda Martinsen

OD 2018 støtter palestinsk ungdom sin innsats for en bedre fremtid. Ungdom i Palestina betaler prisen for en konflikt de ikke var med på å starte, og er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning. Vi mener at alle ungdommer fortjener sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd, uansett hvor de kommer fra. Gjennom OD 2018 har elever ved norske skoler lære mer om konflikten, og bidratt til at 10 000 ungdommer kan ta kontroll over sin egen framtid og være med å skape fred. 

KFUK-KFUM Global og våre partnere i Palestina anerkjenner Israel og ønsker rettferdig fred basert på internasjonal lov. Israels legitimitet er forankret i folkeretten og FN. Det er imidlertid fullt mulig å kritisere Israels brudd på menneskerettigheter samtidig som vi anerkjenner den som en legitim stat. Dette er ikke kontroversielt, men på linje med både norsk politikk og internasjonal lov. Midlene som ble samlet inn på OD-dagen vil gå til traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid blant ungdom i Palestina.

Operasjon Dagsverk bidrar til at: 

Besøk kampanje-nettsiden og les mer om årets OD-kampanje her!