Operasjon Dagsverk


Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, for og med ungdom. I 2021 samarbeidet OD med KFUK-KFUM Global og vår partner i Sør-Afrika.

Foto: Sofie Nordvik

Operasjon Dagsverk 2021 gikk til å støtte ungdom fra Sør-Afrika sin kamp mot sosial urettferdighet. Sør-Afrika er et av verdens mest urettferdige land, med enorme forskjeller mellom fattig og rik. Hvilken del av byen, eller hvilken hudfarge en blir født med, bestemmer for mange hvilke muligheter en får i livet. Vold og rasisme er utbredt. Prosjektet skal skape muligheter og hjelpe ungdom å håndtere vanskelige opplevelser.

Prosjektet skal bidra til at:

  1. Ungdom blir lyttet til, og tatt på alvor. Det blir gitt opplæring i rettigheter og demokrati for å skape endring. Slik kan ungdom skape en bedre fremtid, og påvirke politikk.
  2. Ungdom som har opplevd vold får hjelp og støtte. Gjennom terapi og samtale lærer ungdom hvordan de bedre kan håndtere stress og vanskelige opplevelser, for å fungere bedre i hverdagen.
  3. Ungdom får hjelp til å fullføre skolen. Utdanning skaper muligheter, og bidrar til utvikling for mennesker og samfunn. Ungdom skal styre verden i morgen, og hvis vi skal skape bærekraftig utvikling, er våre perspektiver viktige i dag. Ungdom er en av verdens viktigste ressurser.

Det er ikke hudfargen din, eller størrelsen på lommeboka til foreldrene dine som skal bestemme hvilke muligheter du får i livet! 

Gjennom et opplæringsprogram i livsmestring, og gjennom aktiviteter på KFUM i Sør-Afrika sine lokale Youth Justice-sentre vil 5000 ungdommer få en helhetlig oppfølging i og utenfor skolen. Dette er ungdom som er i risikosonen for å komme på kant med loven, som allerede har begått lovbrudd, eller er ofre for kjønnsbasert vold. Mange av disse er i ferd med, eller har allerede droppet ut av skolen. Programmet vil gi ungdommene grunnleggende ferdigheter i konflikthåndtering, helse og HIV, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, samt ledertrening. De vil videre få psykososial rådgivning og støtte, og de som trenger det vil få hjelp til avrusning og rehabilitering. 

Gjennom aktiviteter og kurs får ungdom ferdighetene og støtten som trengs for å komme seg ut av destruktive miljøer og ikke droppe ut av skolen. På lokale Youth Justice-sentre vil deltagerne i programmet få datatrening, jobbsøkerkurs og økt kunnskap om entreprenørskap. 

På Youth Justice-sentrene får ungdommene ta del i Peacemaker- grupper som styres av ungdommene selv, og hvor de driver påvirkningsarbeid, utfordrer beslutningstakere eller utvikler egne sparetiltak og småbusinesser. Programmet vil jobbe på 12 ulike steder i Sør-Afrika.

Les mer om vårt pågående OD-prosjekt i Palestina her.