IKKE LA MEG
HANDLE I BLINDE

For at vi skal kunne være ta gode valg som forbrukere må vi ha tilgang på informasjon om produktene vi kjøper. Mangel på en åpenhetslov gjør at vi nå handler med bind for øynene. 

Vi har ikke muligheten til å se hvor og hvordan produktene vi kjøper er produsert. Åpenhetsloven er brillene vi trenger for å få innsikt i produksjonen av varene vi finner i butikken.

Signer kampanjen

ÅPENHETSLOVEN PÅ 1-2-3

Åpenhetsloven er en lov som vil gjøre det enklere for oss som forbrukere å vite under hvilke forhold prduktene vi kjøper er produsert. Loven vil kreve at alle selskaper som selger produkter i Norge må offentliggjøre informasjon om hvor, og under hvilke forhold produktene blir produsert. Loven har tre viktige deler:
  1. Kunnskapsplikt: Selskaper plikter å ha kunnskap om sine ansattes arbeidsforhold.
  2. Informasjonsplikt: Selskaper plikter å offentliggjøre informasjon om sine ansattes arbeidsforhold og hvordan de jobber for å forbedre dårlige arbeidsforhold.
  3. Informasjonsrett: Forbrukere har rett på svar på spørsmål om hvor, og under hvilke forhold en vare er produsert.

Akkurat nå er åpenhetsloven bare et forslag, ikke en vedtatt lov. Ved å signere kampanjen kan du bidra til å få loven vedtatt!

HVA KAN DU GJØRE?

1. Signer kampanjen! 
Da er du med på å kreve informasjon om varer og tjenester vi kjøper og du er med å stille krav om åpenhet rundt arbeidsforhold og produksjon.

Signer kampanjen her

2. Del kampanjen på sosiale medier!
Da bidrar du til å rette søkelys mot vedtaket av loven og nødvendigheten av en åpenhetslov for næringslivet.  

3. Krev svar!
Hvis loven blir vedtatt kan du som forbruker kreve svar på spørsmål du har om produktene du kjøper. Dette gir deg makt til å velge bedrifter og selskaper med gode etiske standarder, og å boikotte selskaper som ikke produserer på en ansvarlig måte.

HVA MENER KFUK-KFUM GLOBAL?

KFUK-KFUM Global mener at selskaper og selgere som opererer i det norske markedet skal ta ansvar for sine produkter og bli pålagt å oppgi informasjon om hvor, hvordan, og under hvilke forhold deres varer er produserte. Dette vil vi gjøre gjennom å jobbe for innføringen av en åpenhetslov i Norge. 

Vi vil bruke vår demokratiske makt til å legge press på norske myndigheter til å gå fra frivillig samfunnsansvar til å gjøre dette obligatorisk for alle selskaper i Norge. Samtidig vil vi oppfordre alle medlemmer og støttespillere til å bruke sin forbrukermakt til å unngå produkter som vi vet er produsert under mindre tilfredsstillende forhold. Vårt mål er at alle som har en jobb skal være sikret sine grunnleggende rettigheter som arbeidstakere. Levelønn og anstendige arbeidsforhold er en forutsetning for god livskvalitet og for å kunne jobbe seg ut av fattigdom.

Vil du vite mer?

Les mer om åpenhetsloven her 
Les vårt høringssvar til Regjeringen her
Les lovforslaget i sin helhet her

Signer kampanjen