Globalløp

Nettverktøyet for Globalløp gjør det enkelt å gjennomføre et globalløp. Verktøyet håndterer sponsorregistrering og giro-utsendelse med innsamlet beløp.

Opprett/administrer Globalløp

Innlogging:

Logg deg inn på nettverktøyet. Hvis du allerede har en bruker på KFUK-KFUM Connect, er det bare å logge inn. Hvis ikke oppretter du dette enkelt ved å taste inn ditt mobilnummer og be om å få tilsendt passord på SMS.

Lag nytt globalløp

Legg til medarbeidere

Neste steg er å legge inn medarbeidere til løpet. Medarbeidere er de som jobber som funksjonærer og hjelper til med å legge inn informasjon om løpere, sponsorer og antall runder i nettverktøyet. Har dere 5–10 medarbeidere per 100 løpere, vil registrering av nødvendig informasjon gå raskt. NB! Rollen «admin» er for den som har opprettet løpet. Denne kan gjøre store endringer og sende ut SMSer. Rollen «funksjonær» er for de som kun skal legge inn sponsorer og antall runder.

Legge til løpere

Dette gjøres ved å trykke på «deltakere»-lenken. Her kan man velge mellom å importere digitale lister eller skrive inn manuelt. Er deltagerne fra en gruppe innmeldt i KFUK-KFUM, kan navn hentes direkte fra databasen. Hvis deltakerne på løpet ikke er medlem i KFUK-KFUM eller deltar på et arrangement i regi av organisasjonen, kan nye deltagere legges inn manuelt ved å trykke på «+ Ny Deltager». Etter at man har importert deltakerlister eller har lagt inn deltakere manuelt, er alt klart for å sende SMS til alle løpere. SMSen skal inneholde en lenke til siden hvor de kan legge inn sine sponsorer. Alternativt kan sponsorskjema lastes ned fra nettsiden og printes ut, slik at deltakere kan ta det med seg og fylle ut manuelt. Skjemaer må i så fall legges inn manuelt av funksjonærene på løpsdagen. Dette gjør man ved å klikke på deltakerens navn i nettverktøyet. Man kommer da inn i deltakerens sponsorskjema. Her kan man legge inn sponsorer som gir per runde eller sponsorer som gir et fast beløp.

Etter løpet

Registrering av runder og startnummer:
Når deltakerne har løpt og fått registrert antall runder på sitt startnummer, skal funksjonærene legge inn informasjonen i deltakerlista på nettverktøyet. Det er viktig å være nøyaktig slik at startnummer og antall runder knyttes opp til riktig deltaker. Det er åpne felter i deltakerlisten hvor dette skal fylles inn. Når man har lagt inn startnummer og antall runder for hver deltaker, samkjører programmet dette med sponsorskjemaene. Alt er nå klart for å få opp statistikk for løpet. Hvem løp lengst? Hvem samlet inn mest? Du får automatisk opp statistikken i nettverktøyet. Dette er gøy å bruke som oppbygging når deltakerne skal informeres om hvor mye de klarte å løpe inn!

Sende betalingsoversikt med girodetaljer på SMS med ett tastetrykk

Administratoren av løpet kan selv sende ut betalingsinformasjon på SMS til alle løperne, slik at disse kan sende betalingsinformasjon videre til sine sponsorer. Det er lurt å gjøre dette kort tid etter løpet. For å få til dette, må administrator av løpet logge inn på nettverktøyet og gjøre følgende: Klikk deg inn på ditt løp, og klikk på «Administrasjon». Helt nederst, velger du knappen "2. Send betalingsoversikt til deltakerne". En SMS sendes da ut til alle løperne, med en lenke der løperen kan logge seg inn, og sende ut betalingsinformasjon til sine sponsorer via SMS, eller kopiere informasjonen og dele denne med sine sponsorer på Facebook eller lignende.