Globalløp

Et Globalløp kan bidra til å skape stort engasjement for en sak i gruppa, i lokalmiljøet eller på leiren. Erfaringsmessig vet vi at litt innsats i god tid før løpet gir stor uttelling.

Skap engasjement! Foto: KFUK-KFUM bildearkiv Foto: Adele Gyllenhammer

Involver menighetens ungdomsgrupper i planleggingen av Globalløpet. Da blir de mer engasjerte. Diskuter hvordan dere ønsker å fordele oppgaver og hvordan dere kan bruke anledningen til å synliggjøre hva dere står for inn mot andre ungdommer i nærmiljøet. 

Fra planlegging til gjennomføring:

 1. En menighet eller gruppe bestemmer seg for å avholde et globalløp.
 2. Dette er suksesskriteriene for et vellykket breddetiltak i trosopplæringen:
  • Menighetens ungdomsgrupper (gjerne også konfirmanter) blir med på arrangementet 
  • Menighetens døpte i alderen 15–18 informeres og inviteres til å delta på dette åpne arrangementet
  • Menigheten inviterer samtidig andre lokale lag, foreninger og grupper til å delta. Gjør dette til et felles løft av og for ungdom i lokalmiljøet. Det er gjerne gjennom andre grupper og lag man klarer å rekruttere bredt. 

 3. Arrangøren bestemmer en dato og hvor løypen for løpet skal gå. En vanlig lengde på én runde er 300–600 meter. Husk at målet er å få deltakerne til å løpe så mange runder som mulig. 
 4. Arrangøren oppretter et løp på www.globalløp.no (se eget avsnitt om dette) 
 5. Begynn tidlig å samle sponsorer. Og vær tøff, spør alle! Foto: Torkild Groven

 6. Sponsorregistrering: Arrangøren kan velge å la løperne registrere sponsorene sine elektronisk eller via sponsorskjema på papir, eller en kombinasjon av disse.
  • Elektronisk sponsorregistrering: Arrangøren legger inn løperne i Globalløp nettverktøyet. Arrangøren sender ut SMS til løperne med lenke til sponsorsiden, der løperne kan logge seg inn og legge inn sine sponsorer.
  • Sponsorskjema på papir: Arrangøren laster ned sponsorskjema fra våre nettsider og tilpasser dette ved behov. Sponsorskjemaet kan skrives ut eller sendes på e-post til deltakerne. 
 7. Deltakerne skaffer sponsorer og noterer dette i sponsorlisten sin (enten på papir eller elektronisk) 


 8. Før løpet på løpsdagen får løperne tildelt startnummer.
  • Dersom løperne har registrert alle sine sponsorer elektronisk, noteres løperens navn og startnummer i en egen liste når løperen henter ut sitt startnummer. Løperens navn skrives på startnummeret ved utlevering. Løperen kan selv legge inn sitt startnummer i sin elektroniske sponsorliste, eller funksjonærene kan gjøre dette i runderegistreringen.
  • Dersom løperne har brukt sponsorskjema på papir, leverer deltakerne sponsorskjemaet og får et startnummer i retur. Startnummeret skrives på sponsorskjemaet, og navnet på løperen skrives på startnummeret. 
 9. Løpet begynner! 
 10. For hver runde strekes det på startnummeret for å markere at en runde er gjennomført. 
 11. Etter løpet leveres startnummeret inn. Antall streker legges sammen og skrives på startnummeret. 
 12. Skap stemning under løpet. Ha høytalere og musikk, og sørg for at noen heier på løperne! Foto: Guro Sollie Hansebakken

 13. I kulissene arbeider en gruppe frivillige funksjonærer med å mate inn all informasjon om løperne, sponsorene og antall runder inn i Globalløp nettverktøyet. Når all info er lagt inn, kan man hente ut statistikk for løpet (totalt innsamlet, beste løper osv.), og giroer kan sendes ut til løperne med oversikt over hvor mye hver løper har samlet inn. 
 14. Dersom det er ønskelig, kan man i etterkant av løpet for eksempel kåre den løperen som løp inn mest penger, løp flest runder eller hadde det mest kreative kostymet. De mest vellykkede Globalløp-arrangementene legger opp til fellesprogram med konsert eller lignende etter løpet. Medarbeiderne får da tid til å legge inn alle runder og sponsorer på nettverktøyet og får da umiddelbart opp resultatet av innsamlingen. Arrangementet avsluttes med en feiring av hva vi som fellesskap har klart å samle inn! 
 15. Når all data er tastet inn på nettverktøyet, kan arrangøren ved et enkelt tastetrykk sende ut en SMS til løperne med en lenke med oversikt over giroene for sponsorene. Har ikke løperen registrert mobilnummer, kan løpsarrangør skrive ut giro-oversikten på papir og overlevere direkte. 

 16. Løperen samler enten inn pengene fra sine sponsorer og betaler inn med én samlet betaling til KFUK-KFUM Global med kontonummer og kid som anvist i nettverktøyet, eller løperen kan sende betalingsinformasjonen til sine sponsorer fra nettverktøyet, med eget KID-nummer per sponsor. Sponsorene betaler da direkte til KFUK-KFUM Global, og det er mulig for sponsorer å få skattefradrag. 
 17. NB! Det er viktig at alle deltakere og sponsorer bruker KID-nummeret sitt! Da blir beløpet knyttet opp mot riktig sponsor og riktig løp/formål, og man slipper at det sendes ut purring på betalingen.
 18. Husk at det er viktig å stå løpet ut! Hold motivasjonen oppe også etter løpet, løpet er ikke over før sponsorene har betalt inn sine bidrag og KFUK-KFUM Global har mottatt pengene, slik at pengene faktisk kommer frem til prosjektene vi støtter.