Globalløp og Globalchallenge

Et Globalløp kan bidra til å skape stort engasjement for en sak i gruppa, i lokalmiljøet eller på leiren. Erfaringsmessig vet vi at litt innsats i god tid før løpet gir stor uttelling.

Skap engasjement! Foto: KFUK-KFUM bildearkiv Foto: Adele Gyllenhammer

Involver flere rundt deg i planleggingen av Globalløpet! Du som arrangør kan lett lage en komité hvor dere deler på ansvaret. Diskuter hvordan dere ønsker å fordele oppgaver og hvordan dere kan bruke anledningen til å synliggjøre hva dere står for inn mot andre ungdommer i nærmiljøet. 

Fra planlegging til gjennomføring:

1. En arrangør eller gruppe bestemmer seg for å avholde et globalløp eller en challenge. Bestem hvem som tar seg av: 

Arrangøren bestemmer dato for arrangementet og hvor løypen for løpet skal gå. En vanlig lengde på én runde er 300–600 meter. Husk at målet er å få deltakerne til å løpe så mange runder som mulig.

Arrangøren setter opp et globalløp eller en challenge ved å klikke her. Når arrangementet er opprettet, vil arrangør få mulighet til å dele en link eller QR-kode som kan settes inn i et program eller deles med deltakerne. Deretter kan de melde seg på ved hjelp av link eller QR-kode. I en tidsperiode før løpet bør løperne samle inn sponsorer som støtter dem med enten et fast beløp eller et beløp per runde. Jo lengre i forveien deltakerne kan gjøre dette, jo lettere er det å mobilisere sponsorer. Arrangøren kan enten bruke informasjon de har om sitt innsamlingsformål, eller ta kontakt med oss for å bestille mer informasjon eller et foredrag. Deltakerne lærer om hva de innsamlede midlene skal gå til, og hvordan de skal videreformidle dette.

2. På dagen for løpet eller challengen:

Hvis du arrangerer et løp starter arrangementet med at de som ikke har registrert seg på forhånd ved hjelp av link/QR-kode gjør det. Dersom arrangør har valgt at runder registreres av løperen, trengs det ikke startnummer, da løperen selv holder tellinga. Dersom runder registreres av arrangør, må det deles ut startnummer med løperens navn på startnummeret, og arrangøren må finne noen som kan sette streker ved startområdet for hver passering.

Arrangør bør deretter legge til rette for en felles bolk med oppvarming og informasjon om hva innsamlede midler går til. Selve løpet varer som regel i 30 minutter hvor deltakerne løper, går, hinker eller ruller flest mulig runder på ca 500 meter. Det handler ikke nødvendigvis om å løpe raskest mulig. Man kan lage mange kategorier som premieres, for eksempel mest kreative kostyme, mest innsamlet, raskest rundetid, flest runder osv. Alle skal kunne delta aktivt uavhengig av fysiske forutsetninger. 

Hvis du arrangerer en Challenge starter arrangementet med at de som ikke har registrert seg på forhånd ved hjelp av link/QR-kode gjør det. 

Siden en challenge kan arrangeres over et tidsrom står man mye mer fritt å bestemme hvordan det skal gjennomføres. Det kan være at man i grupper møtes for å løpe, svømme, gå, eller sykle. Eller man tar pushups hjemme, i parken, i skogen, eller hvor det passer best for hver enkelt deltaker. Det viktige er at man får god informasjon om hva pengene man samler inn går til. Ta gjerne kontakt med KFUK-KFUM Global for informasjonsressurser. Man kan også her lage mange kategorier som premieres, her kan man være kreativ. Alle skal kunne delta aktivt uavhengig av fysiske forutsetninger.

3. Etter at løpet er ferdig må løperne få tid til å registrere runder hvis de skulle gjøre dette selv. Hvis arrangøren skal plotte rundene må startnummerne samles inn og plottes av arrangørene, som deretter sender ut betalings-SMSer for løpet. Det er viktig at alle deltakere og sponsorer bruker KID-nummeret sitt eller betaler gjennom Vipps-linken (ikke betaler inn på et generelt Vipps-nr). Da blir beløpet knyttet opp mot riktig sponsor og riktig løp/formål, og man slipper at det sendes ut purring på betalingen. 

Når rundene og sponsorene er lagt inn, kan beløpet annonseres blant deltakerne! Dersom det er ønskelig, kan man i etterkant av løpet for eksempel kåre den løperen som løp inn mest penger, løp flest runder eller hadde det mest kreative kostymet. Man kan også trekke tilfeldige vinnere blant alle som deltok med en sponsor. De mest vellykkede Globalløp-arrangementene legger opp til fellesprogram med konsert eller lignende etter løpet. Arrangementet avsluttes med en feiring av hva vi som fellesskap har klart å samle inn!

Purring på de som ikke betaler med en gang tar KFUK-KFUM Global seg av, så når løpet er ferdig, SMS-en er sendt ut, og løpet/challengen er feiret, er jobben din som arrangør over! 

    Skap stemning under løpet. Ha høytalere og musikk, og sørg for at noen heier på løperne! Foto: Guro Sollie Hansebakken