Globalløp og Globalchallenge

Midlene fra Globalløpet går til å støtte utviklingsprosjekter som er spesielt rettet mot barn- og ungdom. KFUK-KFUM Global er en selvstendig solidaritets- og utviklingsorganisasjon i Norge som jobber gjennom lokale partnere i YWCA (Young Women’s Christian Association) og YMCA (Young Men’s Christian Association). Organisasjonene er blant verdens bredeste henholdsvis kvinne- og ungdomsbevegelser. De har over 80 millioner medlemmer fordelt på 120 land over hele verden.

Foto: Guro Sollie Hansebakken

Prosjektene som støttes av innsamlede midler har fokus på utdanning, ungt entreprenørskap, vern om skaperverket, menneskerettigheter og myndiggjøring hos ungdom i det globale sør. Arbeidet drives av lokale eller nasjonale YMCA- eller YWCA-forbund i tråd med avtale med KFUK-KFUM Global.

Formål

Globalaksjonen

Alle løp har som standard Globalaksjonen som formål. Globalaksjonen er KFUK-KFUMs årlige solidaritetsaksjon der barn og ungdom samler inn penger til KFUK og KFUM i andre land for å hjelpe unge mennesker til å kjempe seg ut av fattigdom.
Les mer

Andre formål

Ønsker dere at Globalløpet dere arrangerer skal gå til andre formål, ta kontakt med oss for nærmere avklaring og avtale. Alle formål må være i tråd med våre retningslinjer. Vi forsøker å spisse formål inn mot de prosjektene vi har som mottar finansiering som krever egenandel, da dette mangedobler beløpet som løpes inn. 
Ta kontakt med oss for mer informasjon på telefon 22 99 15 90 eller epost global@kfuk-kfum.no

Les mer om KFUK-KFUM Globals arbeid her


Skap engasjement for formålet dere støtter. Foto: Guro Sollie Hansebakken

Innsamlingskontrollen og administrasjon

KFUK-KFUM Global er medlem av innsamlingskontrollen og innsamlingsrådet og mottar bistandsmidler fra Norad, UD, Fredskorpset og private givere. Innsamlingskontrollen gransker arbeidet og sikrer at innsamlede penger brukes til formålet. Prosjektene gjennomføres i tråd med avtaler mellom partnerne og overvåkes gjennom rapportering og prosjektbesøk. KFUK-KFUM Global har nulltoleranse for korrupsjon. Organisasjonen forbeholder seg retten til å beholde inntil 7 % av innsamlede midler til administrasjon.