Global week


Er du interessert i globale spørsmål og vil lære mer om hvilken rolle du kan spille i arbeidet for en mer rettferdig verden? Vil du møte ungdom fra hele verden og diskutere viktige temaer som fred, fattigdom og urettferdighet sammen med dem? Da er Global Week midt i blinken for deg!
Global Week samler hvert år rundt 50 ungdommer fra hele verden til en uke der vi setter kamp for rettferdighet på agendaen. Er du med?

Global Week er KFUK-KFUM Globals lederkurs

Hver sommer samles rundt 50 ungdommer i Norge for en uke med diskusjoner, påfyll av kunnskap, aksjoner og spennende møter. Med deltakere fra rundt 20 land er Global Week et sted du virkelig kan få følelsen av at verden er liten. Når ungdommer fra ulike deler av verden kommer sammen og blir kjent får man en bedre forståelse av hvordan verden fungerer og hvordan vi sammen kan bygge rettferdighet og fred. Global Week er for deg mellom 18 og 30 år.

Peacemaker Global Week 2019 - Youth Peace and Security

Temaet for Global Week 2019 er ungdom, fred og sikkerhet. Visste du at FN mener ungdom har en viktig rolle i å skape fred? Forstår du hvor mye makt du har? Bli med på Global Week for å lære mer om hva som skjer i verden og om hvordan du kan påvirke framtiden. 

Vi som er unge har mulighet til å velge en rettferdig framtid. På Global Week skal vi jobbe med klimasaken, fredsprosesser, likestilling og etisk handel - med elementer fra FN-resolusjonen, ungdom, fred og sikkerhet som ramme. I løp av uka får du kjennskap til ulike konkrete verktøy du kan ta med deg hjem, og som du kan bruke for å bidra til en mer rettferdig verden både lokalt og globalt.

Foto: KFUK-KFUM Global

Å delta på Global Week er viktig fordi vi lever i en verden som står ovenfor mange og store utfordringer. Disse utfordringene er det betydningsfullt at vi som unge mennesker er med på å løse. Få med alle du kjenner som vil være med å jobbe for en mer rettferdig verden! 

 Filmen er laget av Elise Håland Knutsen og Patrick Wanyiri fra Global Week 2018.

Det er fortsatt ledige gratisplasser: