Global week


Er du interessert i globale spørsmål og vil lære mer om hvilken rolle du kan spille i arbeidet for en mer rettferdig verden? Vil du møte ungdom fra hele verden og diskutere viktige temaer som fred, fattigdom og urettferdighet sammen med dem? Da er Global Week midt i blinken for deg!

Global Week samler hvert år over 100 deltakere fra hele verden til en uke der vi setter en rettferdig verden på agendaen. Foto: Adele Gyllenhammer

Global Week er KFUK-KFUM Globals sommerleir!

Hvert år i juni samles rundt 100 ungdommer i Norge for en uke med diskusjoner, påfyll av kunnskap, aksjoner og spennende møter. Med deltakere fra rundt 20 land er Global Week et sted du virkelig kan få følelsen av at verden er liten. Når ungdommer fra ulike deler av verden kommer sammen og blir kjent får man en bedre forståelse av hvordan verden fungerer og hvordan vi sammen kan bygge rettferdighet og fred. Er du mellom 16-25 år kan du delta på Global Week. 


Global Week 12-14 august 2017 på Strandheim leirsted 

Global Week har som mål å ruste unge mennesker fra hele verden slik at de kan bidra til forandring der de er. Temaet for Global Week er «Youth Action towards the Sustainable Development Goals» og samtidig som man får grundig innføring i dette temaet, skal man også lære om politisk påvirkning, bli kjent med folk fra hele verden og lære hvordan man kan jobbe for global rettferdighet. 

Å delta på Global Week er viktig fordi vi lever i en verden som står ovenfor mange og store utfordringer. Disse utfordringene er det betydningsfullt at vi som unge mennesker er med på å løse. Få med alle du kjenner som vil være med å jobbe for en mer rettferdig verden! Sammen bygger vi global rettferdighet og fred! 


Filmen under er fra Global Week 2015.