Free Palestine

Vi jobber for en rettferdig fred i Palestina og Israel som bygger på menneskerettigheter og internasjonal lov.

Israel og Palestina som suverene stater

Både Israel og Palestina har rett til selvbestemmelse og sikkerhet, men maktfordelingen er i svært ujevn og urettferdigheten er stor. 

Vi tror veien til fred går gjennom rettferdighet og ivaretakelse av menneskerettigheter for alle. Da må okkupasjonen avsluttes. I henhold til internasjonal lov anerkjenner KFUK-KFUM Global både Israel og Palestina som suverene stater, med rett til selvstyre innad. I dagens situasjon er palestinske selvstyremyndigheters handlingsrom svært begrenset som følge av okkupasjonen. Det gjør palestinsk statsbygging og fredsskapende arbeid svært vanskelig, og bidrar ikke konstruktivt til å finne en varig og rettferdig fredsløsning mellom de to statene.

KFUK-KFUM Global og våre partnere bygger alt vårt arbeid på internasjonal lov. Vi mener at menneskerettighetene må være førende for hvordan vi forholder oss til dagens situasjon. Det betyr at vi kritiserer alle brudd på menneskerettigheter, enten de gjøres av israelske eller palestinske myndigheter. Det begås helt klart ugjerninger av både palestinske selvstyremyndigheter og israelske myndigheter, men det er viktig for oss å påpeke at det er et ujevnt maktforhold mellom de to partene - den ene okkuperer, og den andre er okkupant. Gjennom Free Palestine-kampanjen jobber vi for en varig og rettferdig fred i Palestina og Israel, der både israelere og palestineres rettigheter er ivaretatt. 

Disse samarbeider vi med

KFUK-KFUM Global samarbeider med KFUK og KFUM i Øst-Jerusalem, på Vestbredden og på Gazastripen. Her jobber vi med ungdom som rammes hardt av en gammel og tilsynelatende fastlåst konflikt. Palestinske ungdommer ønsker seg bevegelsesfrihet, frihet til å velge utdanning og yrke og frihet til å påvirke sin egen framtid. Okkupasjonen rammer jenter som blir holdt innendørs og borte fra skolen for å unngå trakassering, unge gutter som blir traumatisert av frykt, arrestasjoner og vold, og hele det palestinske samfunnet som mister den reelle muligheten til statsbygging og til å skape et fungerende demokrati. Våre partnere har et sterkt fokus på å gjenoppbygge det palestinske samfunnet med palestinske varer i butikken, et skolepensum som er utarbeidet av palestinske myndigheter og et jobbmarked der ungdom kan få seg en jobb etter endt utdanning.


Dette kan du gjøre

Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen mot okkupasjonen av Palestina. Dette gjør vi for å bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. Fordi Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene. Dette betyr ikke at vi er mot Israel, men at vi er for grunnleggende menneskerettigheter for alle, og for en rettferdig fredelig løsning på dagens situasjon som bygger på internasjonal lov. Les mer om vårt boikottstandpunkt her.