Free Palestine

Vi jobber for en rettferdig fred i Palestina og Israel som bygger på menneskerettigheter og internasjonal lov.

Israel og Palestina som suverene stater

Både Israel og Palestina har rett til selvbestemmelse og sikkerhet, men maktfordelingen er svært ujevn og urettferdigheten er stor. 

Palestina har ikke selvstyre over sine territorier. Landegrensene endres på grunn av israelsk ekspansjon og selv om Palestina har sine institusjoner og styresett blir disse kontrollert av Israel. KFUK-KFUM Global anerkjenner både Israel og Palestina som suverene stater, med rett til selvstyre innad, juridisk handleevne til å inngå avtaler med andre land og handlefrihet i forhold til andre stater slik at de kan selge og kjøpe varer med andre land. Vi tror veien til fred går gjennom rettferdighet og ivaretakelse av menneskerettigheter for alle. Da må okkupasjonen avsluttes.

Disse samarbeider vi med

KFUK-KFUM Global samarbeider med KFUK og KFUM i Øst-Jerusalem, på Vestbredden og på Gazastripen. Her jobber vi med ungdom som rammes hardt av en gammel og tilsynelatende fastlåst konflikt. Palestinske ungdommer ønsker seg bevegelsesfrihet, frihet til å velge utdanning og yrke og frihet til å påvirke sin egen framtid. Okkupasjonen rammer jenter som blir holdt innendørs og borte fra skolen for å unngå trakassering, unge gutter som blir traumatisert av frykt, arrestasjoner og vold, og hele det palestinske samfunnet som mister den reelle muligheten til statsbygging og til å skape et fungerende demokrati. Våre partnere har et sterkt fokus på å gjenoppbygge det palestinske samfunnet med palestinske varer i butikken, et skolepensum som er utarbeidet av palestinske myndigheter og et jobbmarked der ungdom kan få seg en jobb etter endt utdanning.

I tillegg til våre partnere i KFUK og KFUM samarbeider vi også med den israelske menneskerettighetsorganisasjonen Coalition of Women for Peace (CWP). CWP er en feministisk rettighetsorganisasjon som jobber for å få slutt på okkupasjonen av Palestina og for rettferdig fred. Les mer om CWP her.

Dette kan du gjøre

Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen mot okkupasjonen av Palestina. Dette gjør vi for å bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. Fordi Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene. Dette betyr ikke at vi er mot Israel, men at vi er for grunnleggende menneskerettigheter for alle, og for en rettferdig fredelig løsning på dagens situasjon som bygger på internasjonal lov. Les mer om vårt boikottstandpunkt her.