Free Palestine

Både Israel og Palestina har rett til selvbestemmelse og sikkerhet, men maktfordelingen er svært ujevn og urettferdigheten er stor.

Israel og Palestina som suverene stater

Palestina har ikke selvstyre over sine territorier. Landegrensene endres på grunn av israelsk ekspansjon og selv om Palestina har sine institusjoner og styresett blir disse kontrollert av Israel. KFUK-KFUM Global anerkjenner både Israel og Palestina som suverene stater, med rett til selvstyre innad, juridisk handleevne til å inngå avtaler med andre land og handlefrihet i forhold til andre stater slik at de kan selge og kjøpe varer med andre land. Vi tror veien til fred går gjennom rettferdighet og ivaretakelse av menneskerettigheter for alle. Da må okkupasjonen avsluttes.

Boikott som virkemiddel

Vi tror det internasjonale samfunn må presse Israel til å avslutte okkupasjonen av de palestinske områdene. Boikott er et ikke-voldelig virkemiddel som har vist seg å være effektivt for å endre grunnleggende og alvorlig urettferdighet. En økonomisk boikott utføres av det sivile samfunn, som velger å ikke kjøpe varer som opprettholder eller skaper urettferdighet. Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av varer fra Israel, fra israelske bosettinger og fra selskaper som medvirker i okkupasjonen. I tillegg jobber vi for at norske bedrifter og den norske stat skal trekke sine investeringer i selskaper som opprettholder okkupasjonen.

KFUK-KFUM Global anerkjenner Israel som en legitim stat i tråd med folkeretten. Standpunktet vi har tatt om å ha en bred økonomisk boikott av varer og tjenester som bidrar til okkupasjonen av Palestina, er fullt forenlig med denne anerkjennelsen. Vårt boikottstandpunkt er basert på respekt for universelle menneskerettigheter og internasjonal lov. En ikke-voldelig økonomisk boikott vil presse aktører som tjener på okkupasjonen til å endre den undertrykkende politikken som i dag føres av israelske myndigheter. Vi mener at en slutt på okkupasjonen vil være til det beste for både israelere og palestinere. Å la være å kjøpe et produkt fordi du er uenig med produsentens etiske retningslinjer er ikke et budskap om hat, men et demokratisk, legitimt og ikke-voldelig verktøy vi bruker for  å endre urettferdig politikk. 

Disse samarbeider vi med

KFUK-KFUM Global samarbeider med KFUK og KFUM i Øst-Jerusalem, på Vestbredden og på Gazastripen. Her jobber vi med ungdom som rammes hardt av en gammel og tilsynelatende fastlåst konflikt. Palestinske ungdommer ønsker seg bevegelsesfrihet, frihet til å velge utdanning og yrke og frihet til å påvirke sin egen framtid. Okkupasjonen rammer jenter som blir holdt innendørs og borte fra skolen for å unngå trakassering, unge gutter som blir traumatisert av frykt, arrestasjoner og vold, og hele det palestinske samfunnet som mister den reelle muligheten til statsbygging og til å skape et fungerende demokrati. Våre partnere har et sterkt fokus på å gjenoppbygge det palestinske samfunnet med palestinske varer i butikken, et skolepensum som er utarbeidet av palestinske myndigheter og et jobbmarked der ungdom kan få seg en jobb etter endt utdanning.

Dette kan du gjøre

Vi oppfordrer til bred økonomisk boikott av Israel i kampen mot okkupasjonen av Palestina. Dette gjør vi for å bidra til en løsning med rettferdig fred for begge parter. Fordi Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, med samme menneskeverd - og det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene.