Folkehøgskolesamarbeid


KFUK-KFUM har et spesielt samarbeid med fire folkehøgskoler, der vi jobber sammen om utviklingsprosjekter hos våre partnere ute.

Valdres Folkehøgskole arrangerer hvert år Globalløp. Foto: Valdres FHS

Vi kommer gjerne på besøk til din folkehøgskole!

KFUK-KFUM Global har siden 2012 etablert og videreutviklet samarbeid med fire folkehøgskoler i Norge. Hver av folkehøgskolene vi har etablert samarbeid med er knyttet opp mot ett konkret bistandsprosjekt. Innsamlede midler øremerkes til dette arbeidet. Prioritering av partnere og geografisk satsingsområde har i stor grad vært gjort etter ønsker fra skolene selv, og basert på deres engasjement. En viktig grunn for dette er at dette sikrer skolenes eierskap til prosjektet på en særlig måte.

Ett år på folkehøgskole handler om elevene selv, men det handler også om noe mer. Mange folkehøgskoler har internasjonale linjer og egne innsamlingsprosjekter, KFUK-KFUM Global skal være en ressurs for folkehøgskoler som ønsker en internasjonal dimensjon. Ett år på folkehøgskole bygger mennesker for livet, og et internasjonalt engasjement for og blant elevene i løpet av skoleåret bidrar til å gi elevene holdninger de bærer med seg resten av livet, holdninger som vi tror vil være med å skape en mer rettferdig verden. 


Sunnfjord Folkehøgskole

Prosjekt: Utvikling av Folkehøgskole/Empowerment senter i samarbeid med Sri Lanka KFUM. Videreføring av dette samarbeidet er avhengig av engasjement. 

Sunnmøre Folkehøgskole

Prosjekt: Ungdom og utvikling i Ilula KFUK, Tanzania. 

Rønningen Folkehøgskole

Utvikling av Folkehøgskole/Empowerment senter i samarbeid med Sør-Afrika KFUM. 

Valdres Folkehøgskole

Utvikling av Lushoto KFUM, Tanzania som jobber med ungdom og utvikling. 


Folkehøgskolene knytter bånd med partnerne, bygger relasjoner og reiser på besøk og utveksling. Det arrangeres en rekke forskjellige innsamlingstiltak, og alle skolene arrangerer hvert år Globalløp til inntekt for sine partneres arbeid.