Våre mål


Vi skaper en mer rettferdig verden med fire viktige mål

Vi tror at en mer rettferdig verden kan skapes ved å forandre menneskeskapte årsaker til fattigdom og urettferdighet. Vi skal være modige og tørre å utfordre etablerte posisjoner i vårt nettverk og i samfunnet for øvrig. Vi har fire mål vi vet vil gi en mer rettferdig verden for alle mennesker:


Vi jobber helhetlig for rettferdighet

Vi mener at fattigdom og den skjeve fordelingen av ressurser i verden er et resultat av menneskeskapte systemer. Feilslått politikk har skapt fattigdom, og ved å forandre politikk og forbruksmønster kan vi skape en mer rettferdig verden. Vi mener det trengs en helhetlig tilnærming for å løse de menneskeskapte problemene. KFUK-KFUM Global jobber derfor med å gi muligheter for enkeltmennesker i lokalsamfunn samtidig som vi forandrer politikk og de store, global strukturene.