MAdagaskar

Madagaskar er en øy som ligger utenfor kysten øst for Mosambique. Etter å ha vært under fransk kolonistyre i 64 år, ble landet selvstendig i 1960. Opp gjennom landets selvstendige periode, har politikken vært preget av ustabilitet.

Våre partneres arbeid på Madagaskar handler i stor grad om å skape trygge rom for, samt forhindre tvangsekteskap av unge jenter. Disse unge jentene får yrkesopplæring slik at de i større grad kan skape sin egen selvstendige fremtid. IT-opplæring er også en viktig del for å kunne få en jobb.

Våre partnere på Madagaskar

Madagaskar YWCA

YWCA Madagaskar arbeider med tematikker som yrkesopplæring for unge jenter og gutter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, safe spaces, samt spare- og investeringsgrupper.