Våre Øst-Afrikanske partnere trenger din hjelp!


SMS-kampanjen vår oppfordrer til solidaritet med våre Øst-Afrikanske partnere i Kenya, Tanzania og Sør-Sudan. Din hjelp vil bidra til å opprettholde arbeidet de gjør for unge og utsatte grupper i dette området. De trenger det fordi prisstigningen på varer og tjenester øker og spiser av midlene de har tilgjengelig.

Fotballspilling i Kenya

Foto: Sofie Nordvik

Vi mener at fattigdom og den skjeve fordelingen av ressurser i verden er et resultat av menneskeskapte systemer. Feilslått politikk har skapt fattigdom, og ved å forandre politikk og forbruksmønster kan vi skape en mer rettferdig verden. Vi mener det trengs en helhetlig tilnærming for å løse de menneskeskapte problemene. KFUK-KFUM Global jobber derfor med å gi muligheter for enkeltmennesker i lokalsamfunn samtidig som vi forandrer politikk og de store, global strukturene.  


Gjennom samarbeid med partnere i Øst-Afrikanske land får ungdom og kvinner kunnskap om sine rettigheter og mulighet til å ta del i aktiviteter som sikrer økonomisk trygghet, tilgang på mat og helsetjenester, og fredsbygging. Gjennom informasjons- og kampanjearbeid gir KFUK-KFUM Global ungdom kunnskap om internasjonale strukturer som hindrer rettferdighet og mulighet til å utfordre disse. Kampanjen Stop Poverty ber myndigheter nasjonalt og internasjonalt om å endre politikk for å sikre klimarettferdighet, rettferdig fred, økonomisk rettferdighet og demokratiske rettigheter.  

Vi skaper endring 

Gjennom vårt arbeid treffer vi hvert år flere enn 25.000 barn, ungdom og kvinner. Mer enn 50.000 liv påvirkes av det arbeidet vi driver i samarbeid med lokale partnere, og vi er stolte av å drive vårt arbeid svært effektivt, for å få mest mulig ut av hver krone vi innsamler. 

Gave

Tusen takk for at du vil gi en gave gjennom vår SMS-kampanje, enten gjennom SMS- en du har fått eller VIPPS til 12724!