Palestina KFUK


Palestina

• Palestina har vært okkupert av staten Israel siden 1967 

• Palestina er delt inn i to områder; Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan i øst, og Gaza som ligger ved kysten i vest

• I dag består den palestinske befolkningen av ca. 4,8 millioner mennesker

Palestina KFUK

YWCA Palestina ble offisielt etablert i Jerusalem i 1918. YWCA Palestina består av tre forskjellige foreninger som er plassert i Jerusalem, Ramallah og Jericho. 

Visjonen deres er et fritt, selvstendig og demokratisk Palestina hvor man jobber for å opprettholde viktige standarder som blant annet likestilling, toleranse, rettferdighet, fred, kulturelt mangfold og ytringsfrihet. Deres hovedfokus er å myndiggjøre (empower) kvinner og jenter. Dette vil de oppnå ved å øke kvinners adgang til utdanning, utvikle deres økonomiske kompetanse og jobbe for kvinners individuelle og nasjonale rettigheter.

Fokusområder

Rettferdig fred: Fordi Palestina er et land som lever under israelsk okkupasjon er rettferdig fred et naturlig fokusområde for Palestina KFUK. Den politiske situasjonen i Palestina er krevende og bærer preg av endringer som ikke skaper en forbedret situasjon for den palestinske folk. Derfor er nå viktigere enn noen gang å øke fokuset på marginaliserte barn og ungdom. Et av hovedmålene den kommende perioden er derfor å øke arbeidet på psykososial veiledning. 

Som en del av deres program under rettferdig fred deltar ansatte og frivillige ofte på både nasjonale og internasjonale forum. Dette er en viktig måte å få frem kvinners og jenters stemme på. I 2017 for eksempel deltok Palestina KFUK på FNs regionale møte om CEDAW (The convention on the elimination of all forms of discrimination against women).

Ønsker du å lese mer om Palestina KFUK kan du gjøre det på deres hjemmesider her. 

Les mer om Palestina: