Øst-Jerusalem KFUM


Palestina

Øst-Jerusalem KFUM

Øst-Jerusalem KFUM ble etablert i 1949 i en flyktningleir i nærheten av Jeriko hvor fem lidenskapelige menn bestemte seg for å jobbe med den pressende nøden til de mange tusen palestinerne etter krigen i 1948. Visjonen til Øst-Jerusalem KFUM er at de skal jobbe for et fritt og demokratisk Palestina hvor personer med uførhet og overlevende av politisk vold skal få de samme mulighetene og rettighetene som andre. KFUM har hovedkontor i Betlehem, men opererer også mange flere steder på Vestbredden, som for eksempel Hebron, Jerusalem, Jericho og Nablus.

Et av de viktigste programmene til Øst-Jerusalem KFUM er rehabiliteringsprogrammet som ble startet etter den første intifadaen i 1989 for å hjelpe unge mennesker som på en eller annen måte hadde blitt skadet av politisk vold. Målet med programmet var å re-integrere de unge tilbake til samfunnet slik at de kunne bli i stand til å forsette å leve livene sine på best mulig måte.

Fokusområde

Rettferdig fred: Siden år 2000 har det hvert år blitt arrestert ca. 700 palestinske barn (12-18 år) på Vestbredden. De har blitt anholdt og forhørt av det israelske militæret, politiet eller sikkerhetsagenter og blitt stilt for den israelske militærretten. 

Offisiell palestinsk statistikk viser at gjennom hele 2012 arresterte Israel nærmere 900 palestinske barn, mens i 2016 ble over 1300 barn arrestert. Dette viser en stor økning i antall arrestasjoner av palestinske barn i løpet av de siste 5 årene

Gjennom rehabiliteringsprogrammet har Øst Jerusalem YMCA i løpet av 2016 hjulpet 377 av barna som ble arrestert i fjor, samt 223 av deres foreldre. Disse barna har fått hjelp til å integreres tilbake til sine lokale samfunn. Målgruppen i rehabiliteringsprogrammet er barn og unge som lider under fysiske og psykiske lidelser som et resultat av politisk vold og tortur i forbindelse med arrestasjoner og fengsel. Noen av de konkrete tilbudene som gis disse unge er psykososial veiledning (både i grupper og individuelt), familieterapi, akademisk rehabilitering, prosjekter som hjelper unge å bli selvstendig næringsdrivende, sportsaktiviteter og ledertrening. 

Les mer om Palestina: