JAI Palestina


Palestina

• Palestina har vært okkupert av staten Israel siden 1967 

• Palestina er delt inn i to områder; Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan i øst, og Gaza som ligger ved kysten i vest 

• I dag består den palestinske befolkningen av ca. 4,8 millioner mennesker 

JAI Palestina

JAI Palestine (Joint Advocacy Initiative) er et samarbeid mellom Øst-Jerusalem KFUM og Palestina KFUK. Etter mange år med en konflikt og okkupasjon som så ut til å forverres, så man et behov for å stå sterkere sammen i kampen for rettferdig fred i Palestina og Israel. JAI ble derfor etablert i 2001. 

Det viktigste arbeidet til JAI handler om «advocacy» som vi kan forstå som en handling som sikter på å endre staters og institusjoners politikk, samt å endre de sosial prosessene som påvirker holdninger og maktrelasjoner. JAI jobber også for å implementere menneskerettigheter og en internasjonal lov som skal gjelder for palestinere. Ved å jobbe på denne måten er håpet at man en dag kan få slutt på den israelske okkupasjonen av Palestina.

Fokusområder

Rettferdig fred: Et viktig arbeid for JAI er oliventre-kampanjen. Dette er en solidaritets-kampanje hvor alle som ønsker kan være med å støtte palestinske bønder som har fått sine oliventrær ødelagt og fjernet av det israelske militæret. Kampanjen heter «Keep hope alive» og går ut på at man kjøper og planter nye oliventrær på de okkuperte områdene på Vestbredden og Gazastripen som en handling for å støtte de individuelle bøndene det gjelder, men også som en solidaritets-handling for hele det palestinske folk, for å vise at det alltid er håp. 

En annen viktig kampanje JAI driver er BDS-kampanjen (Boicott, divestment and sanctions). Etter mange tiår med mislykkede forsøk på å skape fred ønsker JAI at det internasjonale samfunnet skal gjøre mer for å legge press på Israel. BDS er en fredelig, ikke-voldelig kampanje som har som mål å legge press på israelske myndigheter slik at de kan gjøre ende på okkupasjonen, f.eks. ved hjelp av en økonomisk boikott hvor man kan velge å ikke kjøpe varer produsert i Israel. Unge mennesker står sentralt i arbeidet for rettferdig fred. 

Demokratiske rettigheter: For JAI er unge mennesker den viktigste gruppa å jobbe med også for å fremme demokratiske rettigheter blant den palestinske befolkningen. Et av de konkrete programmene de har gjennomført i år er et eget sommerkurs for ungdom som tar for seg temaer som den palestinske identiteten og hva den betyr, samt hvordan man kan bli aktive borgere i sine lokalsamfunn og på nasjonalt nivå.

I samarbeid med rehabiliteringsprogrammet til Øst-Jerusalem KFUM ble det også i november 2017 arrangert et todagers-kurs for ungdom mellom 16-19 år som tidligere har blitt fengslet av det israelske militæret. Her fikk de lære om den historiske palestinske konteksten, hva som blir gjort av det internasjonale samfunnet for å skape fred og hvilke forventninger man har for fremtiden. De fikk også lære om BDS-kampanjen og om hvordan de kan være aktive borgere og jobbe for fred på en god, ikke-voldelig måte.

Ønsker du å lese mer om JAI Palestina kan du gjøre dette på deres hjemmesider her. 

Les mer om Palestina: