Gaza KFUM


Palestina

• Palestina har vært okkupert av staten Israel siden 1967

• Palestina er delt inn i to områder; Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan i øst, og Gaza som ligger ved kysten i vest

• I dag består den palestinske befolkningen av ca. 4,8 millioner mennesker

Gaza KFUM

YMCA Gaza ble etablert av en gruppe unge mennesker i 1952. De ønsket at deres arbeid skulle være basert på verdier som ikke diskriminerte mennesker med tanke på religion, legning eller nasjonalitet. Visjonen til YMCA Gaza er "Empowering Palestinian’s youth to be the leaders of change". 

Som et land som til daglig lever under okkupasjon står Palestina, og spesielt Gaza, overfor mange utfordringer. Mange av barna og ungdommene som vokser opp her har opplevd traumatiske hendelser med det israelske militæret, mange unge har sittet i fengsel og noen kjenner ikke til noe annet enn en hverdag preget av konflikt og krig. Dette fører blant annet til at mange barn og ungdommer dropper ut av skolen. Palestina har også store utfordringer med tanke på arbeidsledighet, noe som er et spesielt stort problem på Gaza med sine 2 millioner innbyggere. Blant den yngre generasjonen er arbeidsledigheten så høy som 60 %. Uten noen mulighet til å forlate landet for å finne arbeid andre steder er de unge satt i en utrolig vanskelig situasjon. Arbeidet YMCA Gaza gjør er derfor veldig viktig.

Fokusområder

Rettferdig fred: På grunn av den ulovlige okkupasjonen utført av israelske myndigheter på palestinske områder er rettferdig fred blitt et viktig tema for Gaza KFUM. Det er mye usikkerhet knyttet til å bo på Gaza, men å forlate området er så og si umulig. Det er derfor veldig viktig å utnytte kapasiteten og ressursene som finnes lokalt. På grunn av situasjonen på Gaza og utfordringene KFUM står overfor med tanke på å arrangere stabile og langsiktige prosjekter, fokuserer de ofte på kampanjer som tar for seg temaer som beslutniningspåvirkning og rettferdig fred. I 2017 arrangerte de også kurs med fokus på FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 som omfatter kvinner, fred og sikkerhet. 

Demokratiske rettigheter: Mange av de unge som vokser opp på Gaza i dag har ikke opplevd noe annet enn å leve i krig og konflikt. På grunn av den svært sårbare og spesielle situasjonen på Gaza har Gaza KFUM et stort fokus på å øke unges deltakelse i samfunnet de lever i, samt å skape en økt kunnskap og forståelse om deres demokratiske rettigheter. Dette gjør de blant annet ved å opprette peacemaker-grupper. Et viktig fokus for Gaza KFUM er også psykososiale prosjekter som de driver i samarbeid med Global og støtte fra NORAD.

Du kan lese mer om Gaza KFUM på deres hjemmeside her. 

Les mer om Palestina: