Coalition of Women for Peace


Israel

Coalition of Women for Peace (CWP)

The Coalition of Women for Peace (CWP) er en israelsk feministisk menneskerettighetsorganisasjon som jobber for rettferdig fred i Palestina og Israel. Organisasjonen ble grunnlagt i år 2000 og er en av de ledende organisasjonene i den israelske fredsbevegelsen. 

CWP jobber aktivt for å få slutt på Israels okkupasjon av Palestina og for et mer rettferdig og likestilt samfunn der kvinner og menn har like muligheter og lik deltakelse i samfunnsdebatten. Gjennom kampanjer, bevisstgjøring og ulike utdanningsopplegg jobber CWP for rettferdighet og for at feministiske perspektiver inkluderes på alle nivå i samfunnet.

CWP jobber på en måte der de støtter, myndiggjør og bidrar til at menneskerettighetsaktivister og organisasjoner har kunnskap og verktøy til å jobbe for rettferdighet og fred. De har et særlig fokus på ungdom og unge kvinner og bistår blant annet med medietrening, kampanjeskolering og juridisk bistand for aktivister.

Les mer om CWPs arbeid her!