Sri Lanka KFUM


Sri Lanka

• Sri Lanka er en liten øy i det indiske hav med en befolkning på over 21 millioner.

• Landet har blitt påvirket i stor grad av borgerkrigen mellom Singalesere og Tamiler, en krig som varte i over 25 år. Borgerkrigen endte i 2009, men landet er fortsatt i en fred- og forsoningsprosess. 

• Sri Lanka opplever økonomisk vekst, men står stadig overfor utfordringer knyttet til klima, som for eksempel flom.

• Jordskjelvet fra det indiske hav som ble etterfulgt av tsunamibølger traff Sri Lanka hardt i 2004. Sri Lanka sliter fortsatt med ettervirkningene av denne naturkatastrofen.

Sri Lanka KFUM

Sri Lanka KFUM ble grunnlagt i Colombo så tidlig som i 1882. KFUM-bevegelsen er en av de eldste ikke-statelige organisasjonene på Sri Lanka og i dag har de ca. 15 000 registrerte medlemmer. 

Sri Lanka KFUM arbeider i en mangfoldig kontekst med hensyn til etnisitet, språk og religiøs ulikhet. Selv i dag påvirker disse inndelingene samfunnet i stor grad. Politiske partier representerer ofte bestemte etniske og religiøse gruppers interesser, og på denne måten utnytter de forskjellene i samfunnet på en negativ måte. Ulikheter basert på etnisitet, religion og kaste undergraver samfunnets evne til å respektere like rettigheter for alle. Befolkningen, og spesielt de unge, burde bli myndiggjort til å se forbi ulikhetene som blir skapt på grunn av rase, kaste, religion og kjønn slik at de kan bli forkjempere for et rettferdig og demokratisk samfunn. Sri Lanka KFUM er en viktig aktør på dette området.

Fokusområder

Økonomisk rettferdighet: En stor utfordring på Sri Lanka er arbeidsledighet, mye fordi utdanningssystemet ikke forbereder de unge på arbeidslivet i stor nok grad. Med støtte fra både Global og Sunnfjord Folkehøgskole, driver i dag Sri Lanka KFUM YMCA Kamam Folk high school. Å være deltaker på folkehøgskolen er en god mulighet for unge mennesker, spesielt for de som kommer fra usentrale områder. Folkehøgskolen fokuserer på å identifisere og utvikle de unges ferdigheter og potensiale. Utdannelsen som blir gitt via folkehøgskolen gir studentene gode muligheter til å finne seg relevant jobb i etterkant.

Ønsker du å lese mer om arbeidet til Sri Lanka KFUM på deres hjemmeside finner du den her.