Sri Lanka KFUK


Sri Lanka

• Sri Lanka er en liten øy i det indiske hav med en befolkning på over 21 millioner.

• Landet har blitt påvirket i stor grad av borgerkrigen mellom Singalesere og Tamiler, en krig som varte i over 25 år. Borgerkrigen endte i 2009, men landet er fortsatt i en fred- og forsoningsprosess. 

• Sri Lanka opplever økonomisk vekst, men står stadig overfor utfordringer knyttet til klima, som for eksempel flom.

• Jordskjelvet fra det indiske hav som ble etterfulgt av tsunamibølger traff Sri Lanka hardt i 2004. Sri Lanka sliter fortsatt med ettervirkningene av denne naturkatastrofen.

Sri Lanka KFUK

Sri Lanka KFUK ble startet i 1882 i Colombo, og har siden da jobbet for en bedre hverdag og framtid for landets fattigste, og for kvinners rettigheter på Sri Lanka. KFUK-KFUM Global har samarbeidet med Sri Lanka KFUK siden 1995. Sri Lanka er et land med både etnisk, språklig og religiøst mangfold. Landet merker fortsatt ettervirkninger etter borgerkrigen, og korrupsjon, fattigdom og vold preger manges hverdag. Politiske partier representerer ofte bestemte etniske og religiøse gruppers interesser, og på denne måten utnytter de forskjellene i samfunnet på en negativ måte. Ulikheter basert på etnisitet, religion og kaste undergraver samfunnets evne til å respektere like rettigheter for alle. Sri Lanka KFUK er en viktig aktør for fred og stabilitet gjennom sitt arbeid for kvinner og jenter, for økonomiske rettigheter og for fredsarbeid. Dette gjøres gjennom kursing i regnskapsføring eller i menneskerettigheter, og det drives spare- og investeringsgrupper for å styrke kvinners økonomiske posisjon. Sri Lanka KFUK jobber også med rådgivning på fred- og forsoningsarbeid og å beskytte kvinner i konfliktsituasjon.

Fokusområder

Økonomisk rettferdighet: Sri Lanka KFUK driver spare- og investeringsgrupper, der kvinner og ungdommer lærer hvordan de forvalter penger på en god måte for å få bedre økonomisk stabilitet og sikkerhet. Dette skaper en tryggere fremtid for familiene og lokalsamfunnene.

Rettferdig fred: Selv om borgerkrigen var over i 2009, er fred- og forsoningsarbeid fortsatt aktuelt på Sri Lanka. KFUK jobber derfor med politisk påvirkningsarbeid og FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet for å skape en mer stabil fred.

Demokratiske rettigheter: Sri Lanka KFUK fokuserer på å utdanne unge kvinner til ledere og driver opplysningsarbeid på SRHR, kjønnsbasert vold og HIV/AIDS. KFUK jobber også for at jenter skal tørre å heve stemmen, å engasjere seg og å jobbe for rettferdighet og like rettigheter for alle.

Ønsker du å lese mer om arbeidet til Sri Lanka KFUK på deres hjemmeside finner du den her