Bangladesh KFUK


Bangladesh

• Selv om Bangladesh har opplevd en økonomisk utvikling siden 1990-årene er det fortsatt ett av verdens mest fattige med en høy befolkningstetthet

• I løpet av de siste tiårene har landet blitt rammet hyppig av flom, noe som har bidratt til enorme ødeleggelser. Og selv med store mengder vann er rent drikkevann et stort problem. 

• Bangaldesh var tidligere kjent som Øst-Pakistan, men ble en selvstendig stat i 1971. 

Bangladesh KFUK

YWCA Bangladesh ble grunnlagt i 1961. I tillegg til det nasjonale samarbeidet mellom YWCA Bangladesh og Global, har også KFUK-KFUM Buskerud samarbeidet med Bangladesh siden 1998. Det har også blitt etablert partnerskap mellom lokale Ten Sing-grupper i Norge og Bangladesh. I mange år har det vært arrangert en gjensidig utveksling mellom landene, og i alt har 190 nordmenn besøkt Bangladesh og nærmere 90 personer fra Bangladesh har besøkt Norge. Sammen har de jobbet med temaer som menneskerettigheter, klima, vold mot kvinner, brystkreft og pubertet. 

I Bangladesh er usikkerhet rundt mat, analfabetisme, dårlige helsefasiliteter, dårlig tilgang til informasjon, utfordringer med hensyn til inntekt og arbeid, miljøforurensning og naturkatastrofer noe som fører den unge generasjonen mot en usikker fremtid som er preget av fattigdom, sult og mangel på individuelle rettigheter.

Fokusområder

Demokratiske rettigheter: Et viktig fokusområde for YWCA Bangladesh er å sikre marginaliserte og vanskeligstilte barn tilgang til utdannelse med kvalitet. De jobber også mye med å sikre at unge mennesker blir borgere med myndighet for å sikre deres grunnleggende rettigheter. YWCA Bangladesh sikrer dette blant annet ved å arrangere kampanjer som fokuserer på beslutningspåvirkning, samt arrangere kurs med spesielt fokus på kvinners rettigheter. 

Økonomisk rettferdighet: Bangladesh KFUK hjelper unge mennesker til å sikre økonomisk stabilitet for seg selv, samt til å skape økonomisk rettferdighet in samfunnene de lever i slik at dette kan øke levestandarden. Det blir gjort gjennom kurs og mikrofinans-grupper. Mikrofinansgrupper gir kvinner muligheten til å spare og låne penger, men det blir også brukt som en plattform for å lære kvinner om deres rettigheter og temaer relatert til mat og helse.

Hvis du ønsker å lese mer om arbeidet til Bangladesh KFUK finner du deres hjemmeside her.