Youth Peacemakers Tanzania


Tanzania

Youth Peacemakers Tanzania 

Gjennom Peacemaker-grupper jobber ungdommer i Tanzania sammen for en mer rettferdig politikk – både lokalt og globalt. Ungdom for opplæring i demokrati, rettigheter og støtte til å bli økonomisk uavhengige. I tillegg er det stort fokus på spare- og investeringsgrupper, og på å holde myndighetene ansvarlige for politikken som føres i regionen. 

Den siste tiden har det blitt etablert over 25 Peacemaker-grupper i Lushoto, Mkinga og Handeni i Tanzania. Gruppene jobber med flere ulike temaer, blant annet klimarettferdighet, demokrati og økonomisk rettferdighet. Gjennom mobilisering og politisk påvirkningsarbeid jobber ungdommene sammen med lokalbefolkningen for å sikre at deres rettigheter ivaretas. 

YPM er en av få frivillige organisasjoner som jobber tett sammen med myndighetene i Tanga-regionen i Tanzania. Gjennom jevnlige møter med lokale og regionale beslutningstakere sørger ungdommene for å holde presset oppe for å sikre økonomiske utvikling og demokratiske rettigheter for lokalbefolkningen. I tillegg jobber YPM-gruppene med å myndiggjøre andre barn og unge til å bli aktive borgere i samfunnet. Gjennom kurs, workshops og andre aktiviteter får ungdommene de verktøyene de trenger for å bidra til å gjøre verden til et mer rettferdig sted! 

Arbeidsområder

Økonomisk rettferdighet: Gjennom spare- og investeringsgrupper får unge mennesker muligheten til å starte opp egne bedrifter som gjør dem økonomisk uavhengige. I tillegg jobber YPM med å avsløre korrupsjon og urettferdige systemer som skaper fattigdom.

Demokratiske rettigheter 
YPM arrangerer ungdomsdebatter, kurs i Subject to Citizen (S2C), politiske radioprogrammer og andre aktiviteter for å gi ungdom kunnskap og muligheter til å påvirke beslutningstakere. 

Klimarettferdighet: Med stort fokus på lokalmiljøet og samspillet mellom det lokale og det globale er YPM med i kampen for klimarettferdighet. YPM skaper en bedre og trygge verden ved å gi ungdom kunnskap og verktøy til å påvirke i riktig retning.


Les mer om YPM Tanzania sitt arbeid her